×

Svojilni pridevnik iz imena »Renault«
 • Vprašanje:

  Kateri je svojilni pridevnik iz imena RenaultRenaultov ali Renaultev ali oboje?


  Odgovor:

  Slovenska pravopisna pravila v členu 960 pravijo, da imajo pridevniki iz imen, ki se končujejo na nemi soglasnik (in od rodilnika naprej z osnovo na govorjeni j), v pisavi svojilno obrazilo -ev ali -ov, govorno pa le -ev. Navedeni so zgledi Manet – Manetev/Manetov [mané manêjeṷ], Dumas – Dumasev/Dumasov [dimá dimájeṷ], Andrew – Andrewev/Andrewov [éndru éndrujev-] in premier – premierev/premierov [premjé premjêjev-].

  To velja tudi za francosko ime Renault, ki se izgovarja [renó] — ker se izgovori na nemi soglasnik (oziroma soglasniški sklop -lt), ga pri tvorbi svojilnega pridevnika v izgovoru podaljšamo z j samoglasnik o pa preglasimo (torej [renójev]), v zapisu pa sta pravilni obe obliki — Renaultov in Renaultev.

  Urška Vranjek Ošlak (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.