×

Je števnik v zvezi »leta 1980« glavni ali vrstilni?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v povedi Prireditev poteka od leta 1980 števnik 1980 glavni ali vrstilni. Po njem se vprašamo z vprašalnico »od katerega leta« in bi tako moral biti vrstilni, ampak se mi dvom poraja zato, ker ni na prvem mestu (pred samostalnikom, na katerega se navezuje).


  Odgovor:

  V zvezi leto 1980 je 1980 glavni števnik, ki je v vlogi desnega prilastka v imenovalniku – enako kot v zvezah številka 1, črka a in vitamin A.

  V rabi zasledimo tudi arhaični različici:

  • leta tisočdevetstoosemdesetega (leta 1980. – tu je števnik vrstilni in za letnico sledi vrstilna pika),
  • leta devetnajststo osemdeset (leta 1980 – glavni števnik).

  Še pojasnilo.
  V slovenščini stoji vrstilni števnik praviloma levo od samostalnika (od tretjega leta je živel v mestu), kot navedba letnice pa v položaju na levi, pred samostalnikom leta ipd., danes redko kot okrajšana ali poenostavljena neknjižna oblika nadomešča natančnejšo polno:

  • rodila se je osmega leta = rodila se je 1908. leta ali 2008. leta

  Tudi v obrnjenem zaporedju (kot je oče naš namesto naš oče) na način rodila se je leta (ali v letu) 1908. (= tisočdevetstoosmega ali tisočdevetstoosmem) je pogovorno in v knjižnem jeziku redko.

  Pri izražanju datumov in letnic je v slovenskem knjižnem jeziku uveljavljeno zaporedje samostalnik leto ipd. + letnica, izražena kot glavni (ne vrstilni) števnik, torej rodila se je leta 1908 ipd.

  Kozma Ahačič, Alenka Jelovšek, Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.