×

Vezniki, povedkovniki ... kako jih najti v slovarju ali slovnici
 • Vprašanje:


  Zelo me zanimajo slovenski vezniki, predvsem arhaični, zato me zelo zanima, kje bi lahko dostopal do kakšnega arhiva z njimi.
  Svojo srečo sem že preizkusil na portalu Fran.si in to neuspešno, našel pa nisem niti slovarja slovenskih veznikov, kot na primer že obstaja za členke.
  Zanima me naslednje:
  Najpomembneje, kje lahko najdem popoln seznam slovenskih veznikov vnesenih v Fran oz. če lahko v njem iščem tudi določeno besedno vrsto ter kako?
  In drugo, nekoliko nevmesno, če je raba povedkovnika kot besedne vrste še aktualna in zakaj se ne poučuje niti pri podrobnejšem pouku oblikoslovja v srednji šoli ter ali je sploh vnešena v učni načrt?
  In še, če je v pripravi nova izdaja slovenske slovnice oz. vsaj prenovljena verzija Toporišičeve, in zakaj jezik že tako dolgo ostaja brez resnih sprememb na tem področju? Se zadnjo, četrto izdajo še splača kupiti?


  Odgovor:

  Slovenske veznike na Franu lahko iščete s pomočjo naprednega iskanja (https://fran.si/napredno#). Tam obkljukate splošne in zgodovinske slovarje ter v polje »Oznaka, krajšava, kvalifikator« vpišete besedilo "vez". Tako boste dobili seznam vseh slovenskih veznikov danes in v zgodovini slovenskega jezika.

  Na Franu je mogoče brskati tudi po starejših slovnicah, v katerih so opisi veznikov: Slovenske slovnice in pravopisi.

  Kako se o povedkovniku lahko govori pri sodobnem pouku slovenščine, si lahko preberete v slovnici Kozme Ahačiča za srednje šole (Slovnica na kvadrat) v paragrafih 161 in 162, ki ju najdete tudi na portalu Franček (http://kje-je-kaj-v-slovnici.franček.si/poglavje/4.2.1.1.1). V tej slovnici lahko dobite tudi osnovni uvod v to, kaj se na tem področju dogaja v zadnjih desetletjih.

  In slednjič:
  Seveda se splača kupiti katero koli slovnico. Vsaka nam podaja svoj opis jezika, ki nas zanima. Zadnjo, četrto izdajo Toporišičeve slovnice tudi, če se jo le kje še dobi, ker boljše za slovenski jezik 20. stoletja ni, marsikaj sploh sodobnega pa izvemo tudi iz angleško pisane Petra Herrityja Slovene: a comprehensive grammar (2015, ki se jo delno da tudi ogledati).
  Ločevati pa moramo dve področji slovnice: teoretični del (isti jezik lahko opišemo z vidika različnih teorij) in jezikovni korpus (ista teorija lahko opiše jezik v različnih časovnih obdobjih ali zvrsteh).

  Kozma Ahačič, Peter Weiss (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.