×

O izrazu »komorbidnost« in sopomenki »soobolevnost«
 • Vprašanje:

  Na spletu sem zasledil zapis ko-morbidnost ...
  https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/starejsi-od-60-let-ki-kazejo-blage-znake-novega-koronavirusa-bodo-testirani/518096
  Ali je zapis z vezajem ustrezen in kaj natančno pomeni ta izraz?


  Odgovor:

  Izraz komorbidnost je besedotvorno prevzeta sestavljenka iz angleščine, ki jo v medicinski terminologiji, predstavljeni v Slovenskem medicinskem slovarju, pojasnjujejo v pomenu 'hkratno in nevzročno pojavljanje različnih bolezni'. Slovenska sopomenka je soobolevnost, a jo v medicinskem slovarju odsvetujejo najverjetneje zaradi uveljavljenosti termina komorbidnost v stroki. Za splošno rabo pa je povsem ustrezno uporabiti slovenščini bližjo ustreznico soobolevnost, ki se je razširila zlasti v času epidemije koronavirusne bolezni

  Še o zapisu z vezajem ...
  Slovenska ustreznica angleškemu predponskemu obrazilu ko.. je so.. in pomeni 'skupaj'. Za sestavljenke je značilno, da vsaka polnopomenska sestavina podstave (v tem primeru skupaj + oboleti) nastopi v tvorjenki kot samostojni morfem, ki je tudi naglašen.
  Sestavljenke (v nasprotju z angleščino) v slovenščini pišemo samo brez vezaja. V angleščini vezaj pišejo predvsem v britanski angleščini tudi zato, da nastalega niza oo kdo ne bi bral kot [u], npr. v co-operater. Tudi na spletni strani, ki jo navajate, so v tem času nepravilen zapis že popravili.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.