×

Spol in oblikoslovno pregibanje kratic
 • Vprašanje:

  O kraticah, predvsem o njihovem pregibanju, ste že govorili. Iz Slovenskega pravopisa lahko razberemo (paragraf 1023), da so kratice večinoma moškega spola (npr. TAM, SIT, UNESCO), ženskega pa so kratice na nenaglašeni -a (npr. NAMA, EFTA) in redke druge. Spol kratice določa njena zgradba, in ne spol besed njene podstave, npr.:

  • SNG je samostalnik moškega spola, čeprav je kratica za gledališče, ki pa je srednjega spola;
  • OZN je moškega spola (organizacija – ženskega spola) ipd.

  Kako pa je s temi kraticami (predvidevam, da je pravilna oblika za moški spol, čeprav v medijih velikokrat zasledim ženski spol)?

  • LDS je podprl interventni zakon.
  • NLB je podaril sredstva za nakup nove opreme.
  • SDS je pristopil k zbiranju podpisov.

  Seveda je v primeru Stranka SDS je pristopila k zbiranju podpisov. zadeva popolnoma jasna.


  Odgovor:

  Kratice, ki jih navajate, torej s samostalnikom ženskega spola v jedru podstavne besedne zveze, v besedilih uporabljamo na različne načine:

  • lahko so pregibne moškega spola (dokapitalizacija NLB-ja),
  • lahko so nepregibne ženskega spola (direktor sanirane NLB),
  • lahko so nepregibne moškega spola (podjetje je v lasti državnega NLB) – redko.

  Tako normativno napotilo, torej enakovredno obravnavo sklonljive moškospolske oblike in nesklonljive ženskospolske oblike ter manj priporočljivo rabo nesklonljive moške oblike, nam ponuja Slovenski pravopis 2001, ki v slovarskem delu na ta način obravnava denimo kratico SAZU.

  Kot vidite, pravopis nobene od oblik ne pojmuje kot nepravilne. Če poskušamo pojasniti, zakaj pravopis dopušča več možnosti, pri tem izhajamo iz pestrih možnosti govorne realizacije kratic v besedilih, saj jih lahko (1) obravnavamo kot samostojne leksikalne enote ter jih zato v celoti prilagodimo skladenjskim okoliščinam in pregibamo, beremo jih črkovalno (dokapitalizacija NLB = dokapitalizacija nǝlǝbǝja), (2) beremo tako, da jih sproti »razvežemo", beremo torej celotno podstavno besedno zvezo (direktor sanirane NLB = direktor sanirane Nove Ljubljanske banke). Redkeje kratice beremo izrazito črkovalno in jih ne pregibamo.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.