×

Variante in besedilne uresničitve frazemov: »razbijati si glavo« in »razbijati si glave«
 • Vprašanje:

  Brskala sem po SSKJ2 in pri geslu razbijati našla primer strokovnjaki se že dolgo razbijajo glave s tem problemom. Mislim, da bi moralo pisati razbijati si glavo (v ednini) – kot v frazeološkem slovarju. Lahko to v SSKJ2 popravite?


  Odgovor:

  Oblika razbijati si glave res ni ustaljena varianta, gre pa za pogosto besedilno uresničitev frazema razbijati si glavo. Frazemi se lahko na najrazličnejše načine prilagajajo sobesedilu. Tudi v naslednjem zgledu, ki ga navaja SSKJ2, je beseda glava prilagojena sobesedilu z rodilniško obliko: s tem si ne bom razbijal glave.

  Frazeološka variantnost v SSKJ-ju ni bila posebej obravnavana in zato osnovne oblike (najbolj značilne, najpogostejše variante) tudi niso sistematično prikazane za vsak frazem posebej. Te naloge se je lotil šele Slovar slovenskih frazemov, ki poleg osnovne oblike ponekod navaja tudi druge variante. V SSKJ-ju so frazemi pogosto navedeni zgolj v okviru ponazarjalnega gradiva – z vidika slovaropisja pa ni prav nič sporno, če se v takem slovarskem zgledu frazem pojavi v besedilni uresničitvi, na katero je vplivalo sobesedilo in je tako lahko npr. v množini (strokovnjaki). Dodajmo, da v besedilih najdemo tudi uresničitev tega frazema v dvojini, ki pa je veliko redkejša. Tak je primer iz opisa nekega filma, ki ga lahko zasledimo v besedilnem korpusu Gigafida:

  • Fanta se poženeta v beg in si razbijata svoji ne preveč bistri glavi, na koga se sploh lahko obrneta, preden pristaneta v ječi ali mrtvašnici.

  V novem slovarju eSSKJ je variantnost frazemov obravnavana sistematično in urejena hierarhično, tako da je za osnovno slovarsko obliko frazema izbrana najbolj značilna in pogosta varianta, poleg nje pa so v stolpcu navedene še druge najbolj pogoste variante (če obstajajo). Tako sodobno obravnavo frazeoloških variant si lahko ogledate na primeru besede hruška in njenih frazeoloških enot v eSSKJ-ju.

  Matej Meterc (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.