×

O pomenu besede »šlamastika«
 • Vprašanje:

  V nekem pisanju sem hotel uporabiti besedo šlamastika. Ker sem podvomil v to, ali bom besedo smiselno uporabil, sem šel na spletu pogledat v SSKJ kjer je navedeno, da je šlamastika 'neprijeten, zapleten položaj'... . Pri nas (na kmetih) besedo šlamastika uporabljamo v smislu "neodgovorno, površno dejanje ali ravnanje".
  Če nekdo neko delo opravi površno, slabo ipd, pravimo: »To je šlamastika«. Kaj menite, je izraz pravilno uporabljen, ali za to obstaja druga beseda?


  Odgovor:

  Vaše opažanje je ustrezno: v SSKJ je pri iztočnici šlamastika navedena samo razlaga »neprijeten, zapleten položaj«, kar je nekoliko premalo konkretno, zlasti pa ne pojasnjuje, kako je do takega položaja prišlo – opisana je torej samo posledica, ki iz dejanja, ravnanja, kot ga opisujete, izhaja, ne pa tudi dejanje samo – ki je za stanje, položaj, ki mu sledi, večinima bistveno.

  Zakaj je razlaga pomanjkljiva, je težko reči: najverjetneje je bil vzrok pomanjkanje ali izrazito majhen obseg gradiva pri konkretni iztočnici: gradivo je tako izkazovalo samo položaj, stanje, ki iz dejanja, kot ga opisujete, izhaja, ne pa tudi dejanja samega.
  Verjetno se zdi, da je ta krovni pomen v času nastajanja zadnje knjige slovarja že obstajal, morda pa še ni bil tako uveljavljen, kot je danes, ali ga redaktor in pregledovalec za njim ni dobro poznal, zato ni bil zabeležen.

  Stanje v sodobnem jezikovnem gradivu (korpus Gigafida) potrjuje vaše opažanje, ki ga razumemo tudi kot pobudo in ob že podani konkretni razlagi »neodgovorno, površno dejanje ali ravnanje« tudi kot predlog za čimprejšnjo obdelavo iztočnice šlamastika, in sicer v najnovejšem, rastočem eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

  Pri redakciji bo na prvo mesto vsekakor prišel predlagani pomen »neodgovorno, površno dejanje ali ravnanje«:

  • huda šlamastika:
  • To je huda strokovna šlamastika! A kljub temu to počne;
  • Človek, ki je dokazan psihopat in bi moral biti na varnem za trdno zapahnjenimi vrtati, je zaradi popolne šlamastike sistema odkorakal na pogojno prostost
  • Občinski uslužbenci so mi bili vso šlamastiko pripravljeni le
   neuradno razložiti, uradno pa ne.

  Gradivo izkazuje tudi stanje, položaj (kar navaja že SSKJ), ki bolj ali manj neposredno izhaja iz tega dejanja, kar bo v novi redakciji v eSSKJ zaradi tesne povezanosti predvidoma prikazano kot podpomen:

  • Pred volitvami je obljubljal preglednost in resnično skrb za javne finance, zdaj pa se želi nekako izvleči iz šlamastike, ki si jo je zakuhal;
  • In če bo sam predlagal predčasne volitve, jih bo zato, da izide iz te politične šlamastike kot navidezni junak, ki je znal presekati gordijski vozel;
  • Nekaj tednov so uživali slavo neustrašnih borcev proti finančnim malverzacijam, potem pa so se znašli v hudi šlamastiki.

  Kot je vidno iz zgledov, nastopa obravnavana beseda večinoma tako, da hkrati s poimenovanjem nezaželenega dejanja in stanja, ki mu sledi, to tudi vrednotimo, zato ji bo pripisana najmanj oznaka »ekspresivno«.

  Lahko torej zaključimo, da je razlaga v SSKJ z današnjega vidika pomanjkljiva, nastajajoči eSSKJ pa bo ob sodobnem jezikovnem gradivu izboljšal in, tudi z upoštevanjem vašega predloga, zajel vse vidike.

  Domen Krvina (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.