×

Razlike med pridevnikoma »delaven« in »deloven«
  • Vprašanje:

    Zanima me razlika med pridevnikoma delaven in deloven, tudi kakšni primeri rabe bodo dobrodošli. Npr.: Leto 2013 je bilo za našo organizacijo zelo delovno/delavno. Menim, da delavno -- v pomenu'dejavno, aktivno'.


    Odgovor:

    Odgovorom na taka vprašanja je namenjen Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tam boste našli primerne pomenske razlage in zglede dobre rabe.

    Marko Snoj (februar 2014)