×

Vezniška zveza »namesto da«
 • Vprašanje:

  Katero razmerje izraža veznik namesto da?

  Odgovor:

  Razlago pomena vezniške zveze namesto da si lahko ogledate v najnovejšem, nastajajočem eSSKJ, ki obravnavano zvezo opredeluje takole: »izraža, poudarja nasprotje med dejanjema, navadno večjo primernost, zaželenost enega od njiju«.

  Temeljno razmerje, ki ga izraža vezniška zveza namesto da, je torej neke vrste protivnost z vrednotenjem (kaj od obojega se zdi govorcu pomembnejše, primernejše), pri čemer se zdi, da je podrednost med glavnim in podrednim stavkom nekoliko manj izrazita, kot je ob rabi veznika da sicer običajno – kar kažejo tudi pod 11. pomenom, ki obravnavano zvezo opisuje, navedeni zgledi, npr.:

  • Dosti sem zamudil, ko sem se zabaval, namesto da bi študiral.
  • Namesto da sprejmemo enega izmed ekstremov, bi morali sprejeti nekaj, kar priznava resnico obeh.
  • Namesto da bi se sprostili, boste okoli sebe ustvarjali napetost.

  Vrednotenje, tu ob poročanju o besedah drugega, zasledimo npr. tudi pri vezniški zvezi češ da. Ko zveze namesto da, češ da ipd. imenujenujemo vezniške, govorimo o skladenjskem učinku celotne zveze (kot ste se v vprašanju izrazili tudi sami "veznik namesto da"), ki ne predstavlja zgolj preproste vsote njenih sestavnih delov: predloga namesto ali iz glagola h(o)teti nastalega členka češ ter veznika da. Verjetno pa ravno takšna sestavljenost prispeva, da se v pomenu zveze kot celote ob izhodiščnem razmerju pojavlja še vrednotenje.

  Dejan Gabrovšek, Domen Krvina (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.