×

Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«
 • Vprašanje:

  Katera od zvez je ustreznejša?

  Objavil je oglas o pomoči na domu.
  Objavil je oglas za pomoč na domu.

  Je mogoče, da sta ustrezni obe, le da imata različen pomen?


  Odgovor:

  Če si pri vprašanju glede ustreznosti rabe predlogov za in o za samostalnikom oglas najprej ogledamo njuno pojavnost v jezikovnem gradivu, lahko ugotovimo, da je razmerje med njima okvirno 16 : 1, prim. ZA : O.

  Kar se tiče potencialne pomenske razlike, si je dobro ogledati zveze, ki samostalniku oglas tipično sledijo za omenjenima predlogoma; ugotovimo lahko naslednje (glede na mnogo manjšo splošno pojavnost oglasa o imajo nižjo pojavnost tudi celotne zveze):

  • oglas za {delo, delovno mesto, prodajo; (pralni) prašek, parfum, za (katero) znamko, pivo, za (kateri) izdelek; zbiranje ponudb ...} :
  • oglas o {prodaji, zaposlitvi, (prostem) delovnem mestu, dražbi, ponudbi dela ...}.

  Kot lahko vidimo, pri oglasu o praktično ni zaznavno oglaševanje določenega izdelka v tržnem smislu, prisotno pa je oglaševanje storitev in ponudb dela.

  Čeprav je torej pomen oglaševanja storitev/ponudb dela prisoten pri zvezah obeh predlogov s samostalnikom oglas, bi glede na splošno mnogo večjo pojavnost s predlogom za svetovali rabo tega; torej oglas za pomoč na domu, zlasti če je prisotna še ciljnost (želja najti osebo za pomoč na domu), ki jo predlog za dodatno izpostavlja.

  Tudi zveza oglas o pomoči na domu kljub temu ni napačna, zlasti če ciljnosti ne želimo preveč poudarjati in o takem oglasu zgolj poročamo kot o dejstvu (tj. sporočilo določene osebe, da nudi pomoč na domu); seveda je ob objavi oglasa v prvem pomenu te besede verjetneje, da je ciljnost prisotna kot ne (objaviti oglas za pomoč na domu), medtem ko lahko samo poročanje o takem oglasu izrazimo tudi s prilastkovnim odvisnikom: videti/opaziti oglas, da nudi pomoč na domu. Za natančno določanje upravičenosti takih odtenkov v interpretaciji bi potrebovali širše sobesedilo.

  Domen Krvina (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.