×

Ujemanje sestavljenega osebka: osebki različnih spolov
 • Vprašanje:

  Spet eno vprašanje na temo spola in števila pri sestavljenem osebku (stavek je zelo neroden, naj bo samo primer za ponazoritev).

  Imeni in priimka obeh sodelujočih so bili objavljeni/sta bila objavljena?

  Ime in priimek obeh sodelujočih sta bila objavljena?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se nanaša na ujemanje glagola s sestavljenim osebkom različnih spolov, in sicer srednjega in moškega, zato zahteva upoštevanje oz. združitev dveh pravil:

  1. ujemanje glagola z needninskim osebkom in

  2. ujemanje glagola s sestavljenim osebkom različnih spolov.

  Prvo pravilo (Toporišič, Slovenska slovnica 2004: 609) določa, da se členi zloženega povedka pri ujemanju z glagolom seštevajo, pri čemer se upošteva, koliko jeder ima tak osebek (v vašem primeru sta to dve) in v katerem številu so (v vašem primeru sta obe v dvojini). V danem primeru seštevek pomeni množino: imeni in priimka so.

  Drugo pravilo, ki se nanaša na ustrezen zapis glagola, kadar se mora ta ujemati z osebkom različnih spolov, pravi, da je pridevniški del povedka v tem primeru moškega spola (Toporišič, Slovenska slovnica 2004: 610), torej:

  • Imeni in priimka so bili objavljeni.

  Če obe pravili združimo, se odgovor na vaše vprašanje glasi:

  • Imeni in priimka obeh sodelujočih so bili objavljeni.

  Druga, stilno obarvana možnost omogoča zapis posameznega dela osebka v ednini (tj. priimek in ime), kar ob upoštevanju pravila o seštevanju jeder zahteva dvojino, pridevnik v povedku pa ostaja v nevtralnem moškem spolu:

  • ime in priimek obeh sodelujočih sta bila objavljena.

  Polona Gantar (februar 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.