×

O pridevnikih »avtodomarski« in »jogarski«
 • Vprašanje:

  Zanima me raba izraza avtodomarski turist, avtodomarski turizem oziroma avtodomarski. Mediji jo zelo velikokrat uporabljajo v navedeni obliki. Meni se izraz zdi neprimeren za strokovne tekste.

  Enako me zanima, če lahko argumentirano zavrnem izraz jogarski turist ali jogarski turizem, ali menite, da so takšne kombinacije dopustne.


  Odgovor:

  Izraz avtodom je kot strokovni izraz s področja turizma opisan že v prvi knjigi SSKJ, in sicer kot 'avtomobil, namenjen tudi bivanju'. Pozneje najprej v SP 2001 ob avtodomu najdemo besedno zvezo bivalni avtomobil, ki jo kot sinonim avtodomu ponuja tudi Sinonimni slovar slovenskega jezika. Pregled rabe po korpusu Gigafida 2.0 kaže na dokaj skromno rabo besedne zveze bivalni avtomobil (zgolj 26 zadetkov), npr. Bivanje v območju Triglavskega narodnega parka je izven urejenih kampov strogo prepovedano na prostem, v šotoru, v navadnem ali bivalnem avtomobilu, pri čemer pa je izpričana popolnoma enakovredna sinonimna raba z bistveno pogostejšim avtodomom, npr. Tovrstni avtodomi zavzemajo 30-odstotni delež na evropskem trgu, zanimanje zanje pa narašča. Število na novo registriranih bivalnih avtomobilov se je v zadnjih letih v Evropi ustalilo pri okoli 710.00.

  Preverba po korpusu Gigafida 2.0 pokaže, da je raba samostalnika avtodom povsem nevtralna, razširjena in uveljavljena (4762 zadetkov). In to zopet v zelo raznovrstnih medijih in besedilnih tipih.

  Z vse bolj razširjenim potovanjem z avtodomi se o pojavu vedno več piše in govori, posledično se je razširila tudi besedna družina, in sicer s samostalnikoma avtodomar 'kdor potuje z avtodomom' (88 zadetkov v Gigafidi 2.0) in avtodomarstvo 'dejavnost, ki se ukvarja z avtodomi, s potovanjem z njimi' (11 pojavitev v Gigafidi 2.0) ter pridevnikom avtodomarski 'ki je v zvezi z avtodomarji ali avtodomarstvom' (79 zadetkov v Gigafidi 2.0).
  Leksemi avtodomarski, avtodomar in avtodomarka ter avtodomarstvo sicer še niso uslovarjeni, a bodo z naraščajočo rabo skoraj gotovo postopoma uvrščeni tudi v eSSKJ.
  Če si posebej ogledamo rabo pridevnika avtodomarski, se ta največkrat pojavlja v zvezi avtodomarska industrija, najdemo pa ga tudi v zvezah avtodomarski turist 'turist, ki potuje z avtodomom' in avtodomarski turizem 'turizem, ki se ukvarja z avtodomarstvom'. Načeloma torej s pridevnikom avtodomarski ni nič narobe, je pa res, da besedna zveza avtodomarski turist zveni nekoliko tavtološko, saj je avtodomarstvo v naši kulturi vendarle bolj turistična dejavnost kot dejanski način življenja, avtodomarski turizem pa lahko razumemo kot vrsto turizma, s povsem specifičnimi potrebami in značilnostmi.

  In še k pridevniku jogarski oz. zvezama jogarski turizem in jogarski turist.
  V slovenskem jeziku je po SSKJ 2 v zvezi z jogo kot 'smerjo, prakso, da se z dihalnimi vajami in duševno koncentracijo doseže telesna in duševna uravnovešenost, skladnost' oz. 'dihalnimi in telesnimi vajami za doseganje stanja umirjenosti in razvijanje telesne in duševne skladnosti' in jogiji oz. jogijevci 'kdor v polnosti živi v skladu z jogo in navadno tega uči tudi druge' uslovarjen zgolj pridevnik jogijski 'nanašajoč se na jogije ali jogo' (v Gigafidi 2.0 je 775 zadetkov), vendar tudi slednjega niti v korpusu niti na spletu v zvezah jogijski turist ali jogijski turizem zaenkrat ne najdemo. Tudi Sprotni slovar slovenskega jezika (SSSJ), ki zbira »živo, v slovarjih še neregistrirano novejše besedje«, prinaša le opis samostalnikov jogist 'kdor se ukvarja z jogo, izvaja vaje iz joge' in jogistka 'ženska, ki se ukvarja z jogo, izvaja vaje iz joge'. V korpusu Gigafida 2.0 v zadnjih 20 letih najdemo tudi 10 zadetkov pridevnika jogističen, ki pa doslej še ni bil uslovarjen. Tudi pridevniška raba samostalnika joga zaenkrat še ni uslovarjana, korpus Gigafida 2.0 pa jo izpričuje v zvezah joga smeh (61 zadetkov) in joga studio (26 zadetkov) ter v stvarnem imenu Zveza joga društev Slovenija (57 zadetkov).
  Zaenkrat lahko sklenemo, da pridevnika jogarski ne najdemo niti v SSKJ niti v SSSJ, tudi v Korpusu Gigafida 2.0 ga ni, pri brskanju po spletu pa najdemo zgolj nekaj posameznih zadetkov, npr. v zvezah jogarska oblačila, jogarske nogavice. V rabi zveze jogijski/jogarski turist, jogijski/jogarski turizem torej niso razširjene, uslovarjen in v rabi ustaljen oz. uveljavljen je zgolj pridevnik jogijski, zato priporočamo rabo zvez jogijski turist in jogijski turizem.

  Nataša Gliha Komac (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.