×

Naglaševanje in sklanjanje besede »podrast«
 • Vprašanje:

  V slovarju SSKJ2 sta navedena dva tipa naglaševanja besede podrast (podrást -i in -í). Druga varianta je shematična in je jasna. Malo se mi je zapletlo pri naglaševanju prve variante, in sicer predvsem pri dajalniku, mestniku in orodniku dvojine (in množine).

  Katera od naslednjih oblik naglaševanja za dvojino je pravilna?

  • podrásti, podrásti, podrastéma, podrásti, podrastéh, podrastéma

  ali

  • podrásti, podrásti, podrástma, podrásti, podrástih, podrástma

  ali

  • podrásti, podrásti, podrástema, podrásti, podrásteh, podrástema

  Tretja se mi zdi še najmanj primerna. Ali sta naglaševanji različni le pri ednini in se za dvojino in množino v obeh primerih uporabljajo:

  • podrastí, podrastí, podrastéma, podrastí, podrastéh, podrastéma?


  Odgovor:

  Samostalnik podrast, ki ga uvrščamo v drugo žensko sklanjatev, ima dva pregibnostno-naglasna vzorca. Če izkazuje tako v imenovalniku kot rodilniku ednine naglašeno osnovo (podrást, podrásti), se naglašuje po nepremičnem naglasnem tipu in pregiba po sledečem vzorcu:
  ed. podrást, podrásti, podrásti, podrást, pri podrásti, s podrástjo;
  dv. podrásti, podrásti, podrástma/podrástima, podrásti, pri podrástih, s podrástma/s podrástima,
  mn. podrásti, podrásti, podrástim, podrásti, pri podrástih, s podrástmi

  Če ima samostalnik v imenovalniku ednine naglašeno osnovo (podrást), v rodilniku ednine pa končnico (podrastí), izkazuje mešani naglasni tip in posledično ima v dvojini in množini namesto končnic -ih, -ma/-ima in -im naglašene končnice -éh, -éma in -ém:
  ed. podrást, podrastí, podrásti, podrást, pri podrásti, s podrastjó;
  dv. podrastí/podrásti, podrastí, podrastéma, podrastí, pri podrastéh, s podrastéma;
  mn. podrastí, podrastí, podrastém, podrastí, pri podrastéh, s podrastmí

  Novejše raziskave kažejo, da se v sodobni knjižni slovenščini samostalnik podrast pogosteje naglašuje po mešanem naglasnem tipu, kar je značilno še za nekaj drugih tovrstnih samostalnikov druge ženske sklanjatve (npr. luč, premoč, pomoč).

  Tanja Mirtič (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.