×

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?
 • Vprašanje:

  Torej v javnosti, torej pri znanih osebah vseh vrst ter tudi nasploh v mediji in izjavah se konstantno pojavlja besedna zveza temu ni tako, ki se uporablja vedno kadar želi nekdo povedati, da ne kaj ni res, da se ni tako zgodilo, da je resnica drugačna, torej zanika neko drugo izjavo. Prosil bi za pojasnilo, ali je ta raba napačna, zakaj je do nje prišlo in ako bi se reklo prav, recimo to ni tako? Skratka zanima me vse o tem nesrečnem temu ni tako...

  P. P. 


  Odgovor:

  Odgovarjam Vam na Vaše vprašanje glede rabe besedne zveze to ni tako oziroma njene iz nemščine prevedene ustreznice temu ni tako. Raba zaimka v dajalniku (temu) v slovenščini v tej besedni zvezi ni upravičena. Če pogledamo npr. poved Velikokrat v življenju temu ni tako, bi se ta v slovenščini ustrezneje glasila: Velikokrat v življenju ni tako. (ali: V življenju velikokrat ni tako.). Res pa je, da je ustreznejšo zvezo treba prilagoditi pomenu sobesedila, zato navajam še en zgled: Glede na napisano imam občutek, da temu ni tako. Ta bi se ustrezneje glasila: Glede na napisano imam občutek, da (to) ni tako (tj. celo z izpuščenim zaimkom) ali Glede na napisano imam občutek, da to ni res.

  Pri besedni zvezi temu ni tako gre za slogovno manj ustrezno formulacijo, ki je kalkirana iz nemščine, zato se ji v rabi skušamo izogniti.

  Helena DobrovoljcNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.