×

Končno ločilo citirane povedi
 • Vprašanje:

  Neža Maurer je napisala tudi kratko prozo z naslovom Veste, kdo je Čeri?

  Zanima me, ali je v navedenem primeru na koncu povedi potrebna tudi pika (originalni naslov dela je Veste, kdo je Čeri?). Ločil sicer naj ne bi podvajali, pa vendarle ...


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členih 262 id. določa, da vprašalna citirana poved ohrani svoje ločilo, če se nahaja med narekovaji (Neža Maurer je napisala tudi kratko prozo z naslovom »Veste, kdo je Čeri?«.) ali za dvopičjem, sicer ne. Ker v vašem primeru citirana poved ni skladenjsko povezana z okvirno povedjo, temveč gre za naslov, ki ga želite korektno neokrnjenega navesti, je vprašaj smiselno ohraniti.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.