×

Predložna zveza »na šoli« in »v šoli«
 • Vprašanje:

  Ali otroka prepišemo z Osnovne šole A na Osnovno šolo B ali iz Osnovne šole A v Osnovno šolo B? V spletnih navodilih za pisanje vlog za prepis se pojavljata obe obliki, poleg tega pa še iz Osnovne šole A na Osnovno šolo B, kar je najbrž napačno. Ali se pravilo kaj spremeni, če ne omenjamo konkretne šole, npr. z ene šole na drugo ali iz ene šole v drugo?


  Odgovor:

  Slovar slovenskega knjižnega jezika dopušča različne skladenjske možnosti:

  • Otrok hodi v šolo, tudi vpišemo ga v šolo.
  • Otrok hodi v Osnovo šolo A ali na Osnovno šolo A, tudi vpišemo ga v Osnovno šolo A.
  • Učitelj uči v Osnovni šoli A ali na Osnovni šoli A.

  Tudi Slovenski pravopis 2001 v slovarju dopušča obe možnosti: učiti na, v šoli.

  Glede tega vprašanja je zanimivo razmišljanje P. Herrityja v slovnici Slovene (a Comprehensive Grammar), 2000, ki pravi, da izbiro med hodim v srednjo šolo in hodim na Ledino določajo majhne pomenske razlike, npr. šola v pomenu 'institucija'. To trditev, povezano z dokaj arbitrarnim mešanjem predlogov na in v, potrujejo opažanja pri posameznih drugih samostalnikih, npr. ulica -- stanuje v majhni ulici; grem na ulico. Ne moremo torej govoriti o napakah, temveč zgolj o variantni rabi.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.