×

Sklanjanje imena »Wassily Kandinsky«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se omenjeno sklanja Wassily Kandinsky; še posebej se mi zatakne pri priimku.


  Odgovor:

  Ruska imena prečrkujemo in podomačimo po pravilih za prečrkovanje ruske pisave. Ime tega ruskega slikarja se tako glasi Vasilij, priimek pa Kandinski, kot navaja Slovenski veliki leksikon, oziroma Kandinsky, kot določa pravopisni slovar SP 2001. Ime sklanjamo Vasilij Kandinski/Kandinsky, rod. Vasilija Kandinskega, kot določa SP 2001 v členu 763:

  1. Tuja lastna imena na [-ski] ipd. iz neslovanskih jezikov se večinoma sklanjajo po prvi moški sklanjatvi, nekatera s slovansko podstavo pa tudi po četrti: Tedeschi -ja, McClosky -ja, Kreisky -ja ali -ega proti Vranitzky -ega, Hradetzky -ega, Chomsky -ega, Neweklowsky -ega.

  Ker je slikar študiral v Nemčiji in živel v Franciji, dopušča Slovenski veliki leksikon tudi zapis Wassily Kandinsky, rod. Wassilyja Kandinskega.

  Izvirno izpridevniški priimek nima pridevniške oblike, s katero bi izražal svojino, zato v tej vlogi nastopa kar rodilniška zveza (Vasilija) Kandinskega. To (priimek ali oboje) zdaj praviloma nastopa desno od samostalniškega jedra, npr. dela (Vasilija) Kandinskega, nekdaj pa so rodilniško obliko postavljali levo od jedra, kar se jasno vidi v imenih ulic, kot je Komenskega ulica, ki seveda ostaja še naprej uradno s starinskim zaporedjem, kakršno je.

  Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.