×

Slovenski izraz za »Chrismukkah« je »božuka«?
 • Vprašanje:

  Kako bi lahko poslovenili ime praznika chrismukkah, ki povezuje krščanski božič in judovsko hanuko?


  Odgovor:

  Judovska in krščanska skupnost v nekaterih delih sveta že dolgo sobivata, zato ni zlitje njunih praznikov nič nenavadnega, popularna kultura (zlasti ameriška) pa je poskrbela tudi za poimenovanja. Praznik, ki združuje tako praznovanje božiča kot hanuke, se angleško imenuje Chrismukkah, nemško pa Weihnukka. Ker ne gre za uradni verski praznik, ga posamezniki in družine (navadno z judovsko-krščanskimi koreninami ali v versko mešanih okoljih) praznujejo po svoje, lahko tudi brez verskih vsebin.

  Jezikovno gre za prekrivanko, torej tvorjenko, ki navadno nastane iz prvega dela prve besede in zadnjega dela druge besede:

  • angl. Christmas + Hanukkah,
  • nem. Weihnachten + Chanukka / Weihnachten + Chanukka.

  Če bi v slovenščini želeli poimenovanje tega praznika tvoriti na podoben način, bi to storili s prekrivanko besed božič in hanuka, npr. božuka, ki je na spletu že izkazana.

  Urška Vranjek Ošlak (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.