×

Pisanje krajevnega imena »Senčni Kraj«
 • Vprašanje:

  Mogoče mi lahko pomagate pri vprašanju, ali se ime naselja SENČNI KRAJ (Schattenberg) na avstrijskem Koroškem pravilno piše Senčni kraj ali Senči Kraj.


  Odgovor:

  Upoštevajoč pravila Slovenskega pravopisa, v katerih je v členu 70 zapisano, da v naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje, ko ti ne stojijo na začetku imena, zapišemo Senčni Kraj.

  Zapis obeh sestavin z veliko začetnico najdemo tudi na dvojezičnih tablah na avstrijskem Koroškem.

  Slika11.png

  V rabi pa se velikokrat izkaže omahovanje, pogosti so namreč tudi zapisi druge sestavine imena z malo začetnico (Senčni kraj), kar je najverjetneje posledica občutenja sorodnosti samostalnikov naselje in krajGeografski terminološki slovar navaja, da sta kraj in naselje sopomenki. V Sloveniji ne najdemo naselbine, ki bi v neprvi sestavini imena imela samostalnik kraj, kar je verjetno razlog, da med izjemami pravopisnega pravila ni samostalnika kraj, čeprav bi ga morda med njimi pričakovali. Pravila za zapisovanje naselbinskih imen so kljub temu nedvoumna in zavezujoča, zato pišemo Senčni Kraj.

  Manca Černivec (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.