×

Raba zaimkov v osmrtnicah
 • Vprašanje:

  V časopisu med drugim skrbim za jezikovno ustreznost osmrtnic. Pri tem se seveda trudimo čim manj posegati, popravimo le nujno. V zadnjem času pa se dogaja, da stranke zavračajo popravek iz svojilnega v povratni svojilni zaimek. Primer: Poslovili smo se od našega očeta ... Moj popravek: Poslovili smo se od svojega očeta ... Ker bi se rada izognila nenehnim sporom, me zanima, ali bi lahko v teh primerih pustila svojilni zaimek.


  Odgovor:

  Osebni svojilni zaimek (naš) pogosto uporabljamo namesto povratnega svojilnega pridevnika (svoj), kadar želimo izraziti kolektivno svojino, in to v pomenu 'pripadnost', kot določa že SSKJ.

  V takih primerih, navaja Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 342), bi raba povratnega svojilnega zaimka pretirano poudarjala »lastništvo samo osebka«, pri osmrtnicah pa se zdi, da je osebek pogosto naveden kolektivno (npr. vsi njegovi/njeni). Poleg tega gre pri osmrtnicah za posebne ustaljene obrazce, zato se pri takih besedilih ne moremo ravnati zgolj po slovnični logiki, temveč upoštevati že uveljavljene sporazumevalne vzorce, katerim ustreza tudi zapis: Poslovili smo se od našega očeta ...

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.