×

Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom
 • Vprašanje:

  Te dni se na eni od komercialnih radijskih postaj vrti reklama, v kateri slišimo stavek Za naravno kozmetiko se ne rabiš pripeljat na Kras. Tukaj me zelo moti raba glagola rabiti. Frazo se dokaj pogosto sliši tudi drugje. Ali je sploh pravilna?


  Odgovor:

  Zveza glagola rabiti, ki mu sledi glagol v nedoločniku, v knjižnem jeziku ni nevtralna, kar lahko preberemo v slovarskem geslu rabiti v Slovenskem pravopisu 2001, ki tako rabo označuje kot prvino neknjižnega pogovornega jezika in jo nadomešča z zvezo morati + nedoločnik (namesto Rabim narediti domačo nalogo bi v knjižnem jeziku rekli Moram narediti domačo nalogo, če pa glagol zanikamo, ga nadomestimo z ni treba: Ne rabim narediti domače naloge bi v knjižnem jeziku rekli Ni mi ti treba narediti domače naloge). Tovrstno rabo glagola je v slovenščino zaneslo iz nemškega jezika, gre za germanizem, ki ga iz knjižnega jezika že dolgo preganjamo in zamenjujemo z glagolom morati oz. ni treba. Raba glagola rabiti je namreč ustrezna le v primerih, ko nekaj že imamo in to uporabljamo.

  Tudi danes je zveza rabiti + nedoločnik značilna za pogovorna besedila. Če pogledamo v korpuse (tj. zbirke besedil), ugotovimo, da je zveza precej pogosta v neformalnih okoliščinah (npr. na družbenih omrežjih, na katerih so zapisi približani govorjenemu jeziku), v knjižnem jeziku pa je rabljena zelo redko.

  Poglejmo še vaš primer. V knjižnem jeziku bi res rekli Za naravno kozmetiko se ti ni treba pripeljati na Kras, vendar je treba upoštevati, da se oglaševalski jezik pogosto načrtno oddalji od knjižnega jezika z željo, da bi se naslovniku približal, ga skušal pritegniti, nagovoriti kot znanca, prijatelja. Pri nekaterih je ta pristop dobro sprejet, drugim pa se zdi neprimeren.

  Manca Černivec (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.