×

Kako pisati tuje črke »q«, »w«, »x« in »y« s pisanimi črkami?
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno zapiše q, w, x, y, z malimi in velikimi pisanimi črkami?


  Odgovor:

  Zastavili ste zanimivo vprašanje. Kakor poznam slovenske učbenike za opismenjevanje, ne vključujejo zapisa tujih črk, ki jih naštevate. Na Slovenskem razen šolskih učbenikov nimamo posebnega priročnika, ki bi predstavljal načine zapisa pisanih črk.

  abeceda.png

  Obstajajo pa učbeniki za opismenjevanje angleško govorečih in tam najdete vzorce za zapis črk w, x, y, in q oz. celotne angleške abecede (Vir: Cursive letter):

  Screenshot 2020-05-15 at 23.08.29.png

  Omenimo še, da so na Hrvaškem to tematiko vključili tudi v zadnji pravopis »Hrvatski pravopis 2013«, pri q, w, y, in x je mogoče opaziti razhajanja med angleškim in njihovim načinom zapisa (Vir: http://pravopis.hr/slova/):

  Screenshot 2020-05-15 at 22.54.50.png

  Pedagogi priporočajo knjigo Danice Golli Opismenjevanje v prvem razredu (1991), kjer je natančno razloženo, katere so bistvene značilnosti slovenske normirane začetniške pisave. Glavna je (1) enopoteznost, saj je za otroka lažje, da pisala ne dviguje s papirja, temveč se, kjer je potrebno, raje vrne po isti črti, kot npr. pri malem pisanem d. Za slovensko začetniško pisavo sta značilna tudi (2) začetni spodnji zamah, ki predstavlja povezavo s prejšnjo črko in omogoča lažji začetek pisanja, ter (3) končna poteza, ki črko povezuje z naslednjo v besedi. Začetniška pisava mora biti tudi čim bolj (3) preprosta (neokrašena), da omogoča razvoj individualnega sloga.

  Glede na to je mogoče za provizorično rabo v slovenski izhodiščni pisavi priporočati hrvaški izhodiščni zapis tujih črk q, x, y in w z nekaterimi zgoraj opisanimi dopolnitvami (začetni zamah, končna poteza, neokrašenost). Bodo pa glede na vse večjo pogostnost teh črk tudi pedagogi slej ko prej morali doreči njihovo pisano obliko, čeprav se verjetno predvideva, da za začetno pisanje niso potrebne. S tega vidika njihov »pravilni« pisani zapis pravzaprav ni bistven, saj se v rabi pojavijo kasneje, ko se je že začela individualizacija pisave.

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.