×

Sklanjanje števnikov in vezava predloga »nad«
 • Vprašanje:

  Pri nakupu nad 50 evrov / nad 50-imi evri.
  Sneži nad 1000 metrov nadmorske višine / nad 1000 metri nadmorske višine.

  Kaj je bolj pravilno?


  Odgovor:

  Čeprav je vaše vprašanje na videz povezano s sklanjanjem števnikov (izbrati sklonljivo ali nesklonljivo obliko), je srž vprašanja v tem, ali predlog nad v obeh primerih zahteva (a) tožilniško ali (b) orodniško vezavo:

  (a)
  Pri nakupu nad 50 evrov ...
  Sneži nad 1000 metrov nadmorske višine.

  (b)
  Pri nakupu nad 50-imi evri ...
  Sneži nad 1000 metri nadmorske višine.

  A se vseeno posvetimo tudi sklanjanju števnikov. V slovenskem knjižnem jeziku se glavni števniki sklanjajo glede na to, ali so v skupini od 1 do 4 (ti se sklanjajo vedno in se vedejo pridevniško) ali pa so v skupini od 5 dalje (pri katerih je sklanjanje zgolj možnostno). Med števniki je še skupina samostalnikov sto, tisoč, milijon, pri katerih je sprejemljivo tudi, če se ne sklanjajo. Primeri:

  • soba s štirimi posteljami
  • hotel s stotimi/sto sobami

  Sklanjatev števnikov 50 in 1000, zapisanih z besedo in v besednih zvezah, ki vas zanimajo, oziroma v značilnem skladenjskem okolju s predlogi bi bila videti taka:

  • 50 evrov
   petdeset evrov
   ostati brez petdesetih/petdeset evrov
   dodati (k) petdesetim/petdeset evrom
   nakup nad petdeset/petdeset evrov
   pri petdesetih/petdeset evrih
   nakup nad petdesetimi/petdeset evri

  • 1000 metrov
   tisoč metrov
   do tisoč/tisočih metrov
   (k) tisoč/tisočim metrom
   sneži nad tisoč/tisoč metrov
   pri tisoč/tisočih metrih
   sneži nad tisoč/tisočimi metri

  Predlog nad je torej mogoče uporabiti z obema sklonoma, kar potrjuje tudi korpusno gradivo (število pojavitev je navedeno v oklepajih):

  (a) s tožilnikom – pri tem se tožilniška oblika števnika ne razlikuje od imenovalniške
  (a1) nakup nad petdeset/petdeset evrov oziroma nad 50 evrov (GF 2.0 – 22)
  (a2) sneži nad tisoč/tisoč metrov oziroma nad 1000 metrov (GF 2.0 – 58)

  (b) z orodnikom – števnik petdeset pogosteje sklanjamo kot števnik tisoč, ki je navadno nesklonljiv:
  (b1) nakup nad petdesetimi/petdeset evri oziroma nad 50 evri (GF 2.0 – 8)
  (b2) sneži nad tisoč/tisočimi metri oziroma nad 1000 metri (GF 2.0 – 62)

  In kaj od vsega naštetega je bolj pravilno?
  Slovnično pravilne so vse napisane možnosti. Gradivska analiza pa kaže, da nas večina govori in piše po naslednjih možnostih:

  • (nakup) nad 50 evrov = (a1),
  • (sneži) nad 1000 metri = (b2) ali
  • sneži na nadmorski višini 1000 metrov.

  Ta pogostnost rabe pa razkriva tudi, katero jezikovno izbiro govorci slovenščine občutijo kot bolj nevtralno in je vodilo za sporazumevanje z manj šumi oz. nesporazumi, kar je pomembno še zlasti tedaj, če gre za poročila, navodila ali kaka druga stvarna besedila.

  Helena Dobrovoljc (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.