×

Sklanjanje imena »Kim Džong-un«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja ime Kim Džong-un v genitivu. Je pravilno Kima Džong-una ali Kima Džonga una, morda celo Kima Džonga-una?


  Odgovor:

  O imenu
  Ime korejskega voditelja je sestavljeno iz treh zlogov, prvi je priimek Kim, sledi osebno ime Džong-un, ki je dvozložno, ločeno z vezajem: Džong-un. Besedico un prevajamo kot 'naklonjen ali hvaležen', ime Džong pa je enako imenu njegovega očeta. Ime razlagajo kot nadaljevanje očetove zapuščine.

  Transkripcija
  Že ob priporočilih za pisanje korejskih imen Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU ob organiziranju olimpijskih iger v Južni Koreji je bilo povedano, da se za prečrkovanje uporablja več sistemov, v slovenščini pa naj bi za južnokorejska imena sledili sistemu iz leta 2015:

  Za prečrkovanje korejske pisave v latinično obstaja več sistemov; med njimi so najbolj znani trije, in sicer McCune-Reischauerjev (MR) iz leta 1936, revidirana različica zapisa v latinici (Revised Romanization, RR) iz leta 2000 in korejski zapis v latinici (Korean Romanization, KR), sprejet v Južni Koreji leta 2015. Sistem KR je poenostavljen in se od prejšnjih, predvsem MR, razlikuje v opuščanju diakritičnih znamenj in opuščaja.

  Citirana priporočila sledijo za sedaj interni odločitvi Pravopisne komisije glede prečrkovanja imen iz nelatiničnih pisav, ki imajo uradno sprejete mednarodne prečrkovalne (transliteracijske) sisteme (kitajske, korejske, japonske ideogramske pisave). Po tem sistemu se slovenska transkripcija imena Kim Džong-un prilagodi uradni transliteraciji imena in piše Kim Jong-un, tako kot v francoščini, nemščini, angleščini, švedščini, finščini, islandščini ... oziroma v večini razširjenih jezikov. Do končne potrditve pravil pa se v slovenščini še ravnamo po načelih jezikov, v katerih se odločajo za prilagoditev uradne transliteracije svojemu jezikovnemu sistemu, npr. češčine (Kim Čong-un), poljščine (Kim Dzong-un) ipd.

  Vezaj in velika začetnica druge sestavine osebnega imena
  V Južni Koreji se prebivalci sami odločajo o izbiri začetnice in vezaja, južnokorejska priporočila pravijo, da naj bi vezaj med zlogoma rojstnega imena opuščali ter ju raje pisali skupaj z veliko začetnico za prvi zlog.
  V primeru imena, ki vas zanima, bi torej opuščali zapisa Kim Džong-un ali Kim Džong Un in se vse bolj odločali za zapis, ki je podoben kitajskim, torej: Kim Džongun. Severna Koreja podobnih priporočil nima, zato smo pri upoštevanju takih sprememb konservativni. Korejci, ki ne živijo več na Korejskem polotoku, se podpisujejo pogosto v zaporedju »ime in priimek«, kar bi se v vašem primeru glasilo kot: Džong-un Kim ali Džong Un Kim, po južnokorejsko pa Džongun Kim. A pri imenih slavnih osebnosti se take pisne spremembe dogajajo zelo redko.

  Sklanjanje in tvorba svojilnih pridevnikov
  Za prevzeta imena iz nelatiničnih pisav velja, da sklanjamo le zadnjo sestavino, če prve sestavine ali dveh ne občutimo kot samostojne – tako pravijo pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 857:

  • Mao Cetung, rodilnik Mao Cetunga
  • U Tant, rodilnik U Tanta

  Tako velja tudi za imena iz današnjega sveta:

  • Kim Jong-un/Kim Džong-un, rodilnik Kim Jong-una/Kim Džong-una
  • Liu Xiaobo/Lju Šjaobo, rodilnik Liu Xiaoboja/Ljuja Šjaoboja

  Če je prva sestavina rabljena samostojno, jo sklanjamo:

  • obisk Kima na Kitajskem.

  V skladu s tem pravilom se tvori tudi svojilni pridevnik:

  • Mao Cetungov
  • Kim Džong-unov/Kim Jong-unov

  Ženske iz družine Kim
  Sestra Kim Džong-una ima za nesklanjanim priimkom Kim ime, ki je prav tako kot pri moških sestavljeno iz dveh zlogov (Jo-džong), le da je pri ženskah vedno nesklanjano: srečanje s Kim Jo-džong; tudi njen priimek, če bi ga uporabili samostojno, bi bil nesklanjan. Svojilnost pri njej lahko izrazimo s priimkom in imenom ali z golim priimkom v rodilniku ednine, ki sta ali ki je spet enak imenovalniku ednine: prihod Kim Jo-džong ali šofer predsednikove sestre Kim Jo-džong ali šofer predsednikove sestre Kim.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.