×

Od kod izvira beseda »pliskavka« oz. »pliskavica«
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira beseda pliskavka oz. pliskavica, v pomenu 'delfin'. Ali je to tudi ljudsko poimenovanje za to vrsto v slovenskem Primorju, še posebno na kraškem obrežju nad Trstom?


  Odgovor:

  Beseda pliskavica se v pomenu ‘delfin’ prvič pojavi v Janežičevem slovensko-nemškem slovarju iz leta 1851 in je bila izposojena iz hrv. plȉskavica ʻdelfin’, kar je potrjeno pri starejših hrvaških leksikografih in tudi v Cavtatu, kjer samostalnik po metafori označuje ploščat kamen, ki ga otroci vržejo čim bolj vzporedno z morsko gladino, da se od nje vsaj enkrat odbije, tj. žabico (Vinja, Jadranska fauna II: 192, 406). Izhodišče zoonima, ki delfina poimenuje po tem, da sunkovito izplava nad morsko gladino, je glagol plȉskati -ām ‘nad vodno gladino skakati (o ribah)’ < *ply-ska-ti.

  Varianta pliskavka se pojavi nekoliko kasneje v Cigaletovem nemško-slovenskem slovarju iz leta 1860 in je domača tvorjenka, ki je bila ob prvotni hrvaški izposojenki tvorjena na podlagi pogostih slovenskih parnih razmerij -ica : -ka, pri katerih je drugi člen pogostejši in besedotvorno bolj živ, kar ponazarja že beseda dẹ́lavka, ki je izpodrinila starejšo dẹ́lavica.

  Ni znano, da bi besedi pliskavica in pliskavka iz knjižnega jezika prodrli v kak narečni govor. V govorih obmorskih kraških krajev poznajo le narečni različici besede delfin z asimilirano varianto denfin, tudi dulfin z dunfin in dufin: dəlˈfin, dənˈfin (Nabrežina), delˈfin (Križ), dunˈfin, dulˈfin, duˈfin (Kontovel – Cossutta, Ribiška jezikovna in kulturna dediščina v Tržaškem zalivu in slovenski Istri, 215).

  Metka Furlan (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.