×

Je bolje »socialna distanca« ali »telesna razdalja«?
 • Vprašanje:

  Z željo po prednostni uporabi domačega izraza, kadar ta obstaja, pomen izraza socialen, pa tudi glede na najmanj nekaj opozoril na pomen že opredeljenega izraza socialna distanca (npr. v sociologiji): https://val202.rtvslo.si/2020/03/virus-odganjajmo-s-fizicno-razdaljo-in-socialno-blizino/ ali https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/je-karantena-nasa-druzbena-pokrovka/521941 vas lepo prosim za razlago, zakaj tega izraza, ki dejansko pomeni "varno" fizično oziroma telesno razdaljo (v pomenu izogibanja nenujnim stikom) med osebami, ne bi slovenili: možnosti so: telesna razdalja, medsebojna oddaljenost, tudi besedna zveza s pridevnikom fizičen bi bila najbrž boljša - fizična razdalja, oddaljenost ipd.


  Odgovor:

  Na vprašanje so odgovorili že v Terminološki svetovalnici: Omejevanje socialnih stikov. Izraza socialna distanca in telesna razdalja torej nista zamenljiva, med njima tudi ni normativnega razmerja. Gre za termina in v odgovoru terminologov je pojasnjeno tudi, kakšna je njuna ustaljenost in kateri so pogoji za njuno zamenjavo s telesna/fizična razdalja. Slednja se je v vsakdanjem jeziku sicer že uveljavila, ob njej pa tudi sopomenski medosebna ali medsebojna razdalja, ki označuje konkretno merljivo razdaljo, tj. 1,5 metra, npr. MMC.

  Vse pomene že uslovarjenega izraza socialna distanca pa lahko najdete na portalu Fran v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, v katerem je izvorno terminološki pomen (iz sociologije) na prvem mestu, šele nato sledijo v zadnjih mesecih nastali oz. aktivirani pomen, povezan z epidemijo koronavirusne bolezni, in trenutno zaznani sinonimi.

  Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.