×

Kako rečemo tastu in tašči po ločitvi?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali mami oz. očetu moža ali žene po tem, ko se ločita, še rečemo tast oziroma tašča, ali rečemo npr. bivši tast oz. tašča.


  Odgovor:

  S tako imenovano poroko se spremeni razmerje ne samo med dvema odraslima osebama, ki skleneta zakonsko ali partnersko zvezo – med žensko in moškim, pa tudi med dvema ženskama ali med dvema moškima: ženske so v teh zvezah žene, moški pa možje –, ampak s stališča vsakega od njiju tudi z delom zakončevega in zakonkinega ali partnerjevega in partneričinega sorodstva. (Izraz zakonka je iznajden in uporabljen tule poskusno zaradi spolske enakopravnosti, pravičnosti in jasnosti.) Ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze dobita mladoporočenca z zakončevo ali partnerjevo oz. z zakonkino ali partneričino materjo taščo in z očetom tasta (in sama postaneta on njun zet in ona njuna snaha), pa tudi svake in svakinje, če ima zakonec ali zakonka oz. partner ali partnerica vsaj enega brata ali vsaj eno sestro; v odnosu do njih tudi sama postaneta svak in svakinja. (Za kako obširnejšo obravnavo ostajajo še tete in strici in strine in ujci ... ter nečakinje in nečaki ter bratranci in sestrične.) Krvno sorodstvo se ne konča niti po smrti (vnukinja tudi po smrti starih staršev v odnosu do njiju ostaja vnukinja), s sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze pridobljeno pa lahko postane preteklost: tako kot mož in žena ob ločitvi zakona postaneta nekdanji/bivši mož ipd. in nekdanja/bivša žena ipd. (s posamostaljenim pridevnikom v pogovornem jeziku tudi samostojno, za svojilnim zaimkom ali za svojilnim pridevnikom ali za temu enakovredno zvezo v zvezi, kot so njegova bivša, Marijin bivši ali od Iris bivši, kar se lahko nanaša tudi na punco ali fanta), tudi njuna tast in tašča postaneta nekdanji/bivši tast in nekdanja/bivša tašča, s stališča tasta in tašče pa se status ločencev preklopi na nekdanji/bivši zet ipd. in nekdanja/bivša snaha. Če npr. zet umre, se zanj reče pokojni, preminuli, umrli ipd. zet (ne nekdanji ali bivši).

  Gotovo se da po ločitvi zakoncev ali partnerjev pri natančnejši obravnavi govoriti tudi o nekdanjih/bivših tetah in stricih in nasprotno o nekdanjih/bivših nečakinjah in nečakih. Vendar pa se do tolikšne natančnosti z najnovejšimi slovarji v roki ali na spletu sploh ne bomo prebili, saj v slovenskem Pravnem terminološkem slovarju (2018) že gesel žena, mož, tast, nečak, vnuk ali svak sploh ni. (Za razgledanega uporabnika slovenskega jezika so to pravna ali iz njih izhajajoča razmerja. Glede na čedalje manjše število sklenjenih zakonskih in partnerskih zvez je njihova izločitev iz slovarja morda daljnovidna poteza, vendar pa naj bi slovarji opisovali jezikovna razmerja ne samo v sodobnosti, ampak tudi v preteklosti, razen če ni v njihovem naslovu zapisana kaka časovna zamejitev. Morda so ti izrazi preveč vsakdanji in so zato že zajeti v splošne razlagalne slovarje, vendar pa bosta morala v njih vsaj žena in mož iz partnerske zveze doživeti pomensko razširitev.)

  Peter Weiss (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.