×

Kako je prav: »Išče se Uršo Plut« ali »Išče se Urša Plut«?
 • Vprašanje:

  Kako je prav: Išče se Uršo Plut ali Išče se Urša Plut? Ali slednje ne pomeni, da Urša Plut išče samo sebe?


  Odgovor:

  V knjižni slovenščini je bila zgradba Išče se Uršo Plut dolgo prepovedana kot rezultat vpliva tujih jezikov. Zato so slovenske slovnice od Breznika dalje opozarjale, da mora biti ob trpni glagolski obliki osebek v imenovalniku.

  Toporišič nasprotuje (npr. v Novi slovenski skladnji, 1982) ostremu zavračanju drugih obstoječih izraznih možnosti oz. skladenjskih zgradb in jih hierarhizira glede na potrebe govorca:

  a) tvornik, splošna množinska 1. ali 3. oseba:

  • Soseda bomo (bodo) poklicali (= kadar vršilca želimo izraziti)

  b) trpnik:

  • Soseda se bo poklicalo (= vršilec ni izražen, pomen je nedvoumen)
  • Sosed se bo poklical (= vršilec ni izražen, pomen je dvoumen, saj je sosed lahko VRŠILEC ('sosed kliče lahko na svoj telefon') ali CILJ delovanja ('nekdo kliče soseda'))

  c) trpna oblika z -n/-t

  • Sosed bo poklican (= vršilec ni izražen, pomen je dvoumen, saj je sosed lahko CILJ delovanja (= 'nekdo je poklical soseda') ali pa je nosilec STANJA (= 'sosed se čuti poklicanega')

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.