×

Ženska poimenovanja poklicev
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je mogoče besedo računovodja uporabiti tudi za osebno ženskega spola. Marsikomu je taka rešitev tuja (zaradi obstoječe ženske oblike računovodkinja). Kako pa je s parom zborovodkazborovodkinja? Je tu kaj pomenskih razlik?

  M. Z.


  Odgovor:

  Za tista imena poklicev, kjer ženska oblika ni uveljavljena, se navadno uporabijo moške oblike. Pri imenih poklicev na -a, kjer gre za samostalnike moškega spola (tipa sluga, vojvoda, vodja, zborovodja), pa se vse pogosteje dogaja, da tudi ženske osebe poimenujemo s prvotno moškim nazivom, npr. računovodja.

  Po logiki bi bila taka raba upravičena le, če nimamo samostojne ženske oblike, npr. pri vodja m in ž (obliki *vodkinja in *vodjinja se ne pojavljata v rabi):

  - asist. Urška Lunder, dr. med., organizatorka in vodja učnih delavnic

  - Razstavo je pripravila vodja tekstilnega oddelka Estera Cerar, višja kustosinja Tehniškega muzeja Slovenije.

  A dogaja se, da tudi pri tistih ženskih »poklicih«, kjer že imamo uveljavljeno žensko obliko, slednjo nadomeščamo z moško na -a, npr.:

  - Nastopa: pevski zbor Grudnove Šmikle (Marjeta Naglič, zborovodja)

  Tovrstne pojave pojmujemo bolj kot odraz živosti jezika kot pa napako.

  Helena DobrovoljcNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.