×

Kdaj pišemo vejico pred besedo »ali«?
 • Vprašanje:

  Kdaj pišemo vejico pred besedo ali?


  Odgovor:

  Pred veznikom ali pišemo vejico:

  • če ta uvaja podredni (odvisni) stavek, navadno vprašalni (vprašal sem jo, ali je ponudba resna in iskrena) in
  • pri naštevanju (izgovarjal je besedo oče, kot bi izgovarjal roža, ali zvezda, ali nebo, ali kar koli drugega).

  Med enotami ločnega priredja vejice ne pišemo (Ima dve možnosti, ali se ustavi ali pa okrepi temelje in z dodatnim znanjem dvigne prag nesposobnosti), vendar pa z vejico ločimo ločno priredje od preostalega dela povedi (Zato poteka medijska gonja za takojšnje priznanje pravic vsem izbrisanim ne glede na to, ali so do teh pravic upravičeni ali ne ...).

  Med prirednimi nestavčnimi enotami vejice ne pišemo (žica iz železa ali nelegiranega jekla).

  V zapleteno zloženih povedih upoštevamo osnovna pravila in upoštevamo pravila stavčne fonetike: V vsakem primeru se bo na grozdih preizkusila tudi prihodnja gospodarska politika in bo dokazala ali pa tudi ne, ali verjame v grozde in ali bo sposobna vodili konsistentno politiko tudi v prihodnje.

  Helena Dobrovoljc (februar 2014)