×

Razvezava kratice AVK
 • Vprašanje:

  V objavljenih dokumentih na internetu se srečujem z različnimi zapisi za kratico AVK (avdio video konferenčni sistem). Kako se pravilno zapiše?
  Ali avdio videokonferenca, avdio - video konferenca, avdio video konferenca, avdio-video konferenca ali še kako drugače?


  Odgovor:

  Razvezava kratice AVK se pravilno zapiše avdio-video konferenca oziroma avdio-video konferenčni sistem. Primer, po katerem sprašujete, je precej zapleten, zato ga bomo razložili v dveh korakih.

  (1) Besedi avdio in video sta prva dela podrednih zloženk, ki jih po veljavnih Pravilih SP 2001 (člen 487) pišemo skupaj ali narazen (npr. videonadzor in video nadzor, avdioposnetek in avdio posnetek). Kadar se pojavita v poziciji pred besedno zvezo, ju zapišemo le narazen, saj bi sicer lahko prišlo do nejasnosti, ali se prvi del podredne zloženke nanaša na jedro ali na drugo pridevniško sestavino – torej avdiokonferenca ali avdio konferenca, toda le avdio konferenčni sistem.

  (2) Besedi avdio in video lahko z vezajem povežemo v priredno zloženko avdio-video s pomenom 'avdio in video'. Ker skupaj že tvorita zloženko, ju od (jedra) besedne zveze ponovno ločimo s presledkom, da se izognemo nejasnosti, na kaj se nanašata – torej avdio-video konferenca ali avdio-video konferenčni sistem. Zapis *avdio-videokonferenca ali *avdio-videokonferenčni sistem bi bil za uporabnika zelo nejasen.

  Nova pravopisna pravila nastajajočega Pravopisa 8.0 bodo pri podrednih zloženkah teh tipov zaradi problematičnosti zapisa skupaj predvidevala le zapis narazen. Več o tej problematiki pri kraticah lahko preberete na spletišču Pravopisne komisije (str. 3–4).

  Urška Vranjek Ošlak (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.