×

Povratni svojilni zaimek v pristavčnem delu
 • Vprašanje:

  Že veliko ste pisali o povratnih svojilnih zaimkih, vendar v odgovorih nisem našla nič konkretnega glede rabe povratno svojilnega zaimka v pristavkih. Naj navedem nekaj primerov:

  • Kako si drzneš govoriti z mano, svojo/tvojo mamo?
  • Česa takega ne bi pričakovala od tebe, svoje/moje najboljše prijateljice.
  • To je dobro opisala v romanu Obraz v zrcalu, svojem/njenem prvencu.

  Če pristavčni del razvežem v odvisni stavek, nimam dvomov, da je pravilno reči ki sem tvoja mama; ki si moja najboljša prijateljica; ki je njen prvenec, vendar pa nisem preveč prepričana, kateri zaimek je pravilen v pristavku. Prosim, da pojasnite, kateri je pravilen in zakaj. Najlepša hvala.


  Odgovor:

  Pristavčnost je po svojih skladenjskih značilnostih podobna priredju, ne podredju, le da se oba njegova dela (tj. stavčni člen in njegov pristavek) nanašata na isti nanosnik. Poved se ne spremeni, če v njej uporabimo samo en del pristavčne zveze (Toporišič, Slovenska slovnica, str. 600).

  Kadar je v pristavku uporabljen svojilni zaimek, zanj torej veljajo enaka pravila, kot bi veljala, če bi bil svojilni zaimek rabljen v jedrnem delu pristavčne zveze: če ima enako nanosnico kot osebek stavka, se uporablja povratni svojilni zaimek, sicer pa nepovratni svojilni zaimek.

  • Kako si drzneš tako govoriti s svojo mamo? > Kako si drzneš tako govoriti z mano, svojo mamo?

  • Česa takega ne bi pričakovala od svoje najboljše prijateljice. > Česa takega ne bi pričakovala od tebe, svoje najboljše prijateljice.

  • To je dobro opisala v svojem prvencu. > To je dobro opisala v romanu Obraz v zrcalu, svojem prvencu.

  Nasprotno je v razvezavi s podrednim prilastkovim odvisnikom osebek prilastkovega odvisnika enak predmetu glavnega stavka, zato je v teh primerih ustrezna raba nepovratnega svojilnega zaimka.

  • Kako si [ti] drzneš tako govoriti z mano, ki sem [jaz] tvoja mama.

  Alenka Jelovšek (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.