×

Vrstni red pomožnega glagola in zaimka v pretekliku
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se spremeni vrstni red pomožnega glagola biti in osebnega zaimka, ko poved v pretekliku prestavljamo iz ednine v dvojino ali množino. Na primer, zakaj je osebni zaimek mi pred pomožnim glagolom, če rečemo: rekel mi je in zakaj je v frazi rekli so mi osebni zaimek na zadnjem mestu?
  Vnaprej hvala za vaš odgovor!


  Odgovor:

  Slovenščina je načeloma jezik s prosto stavo stavčnih členov v stavku (kar pomeni, da se razporejajo po aktualnosti od bolj znanega k manj znanemu podatku), to pa ne velja za naslonke, besede, ki niso naglašene (npr. naslonske oblike zaimkov mu, ga, jim itd., oblike glagola biti sem, si, je itd., nekateri vezniki, naklonski členek naj in nikalni členek ne itd.).

  Kadar je v stavku naslonk več, se te razporedijo v naslonski niz, ki v trdilnem stavku praviloma stoji za prvim stavčnim členom. Tudi njihova razporeditev znotraj naslonskega niza je v knjižnem jeziku ustaljena:

  1. veznik
  2. naj
  3. glagolske oblike pomožnika biti, ki se začenjajo s s- (sem, si, so itd.), ali pogojniška oblika bi**
  4. naslonske oblike povratnega osebnega zaimka (se, si)
  5. dajalniške naslonske oblike nepovratnih osebnih zaimkov (mi, ti, mu, ji, jim, nam, vam itd.)**
  6. tožilniške naslonske oblike nepovratnih zaimkov (me, te, ga, jo, nas, vas itd.)
  7. rodilniške naslonske oblike nepovratnih zaimkov (me, te, ga, je, nas, vas itd.)
  8. glagolske oblike pomožnika biti, ki se začenjajo z bo- (bom, boš, bomo itd.), ali sedanjiška oblika je
  9. nikalni ali kak drug členek (ne, že, še)

  V skladu s tem se ob spremembi glagolskega števila spremeni tudi vrstni red pomožne glagolske oblike in zaimka: glagolska oblika za 3. osebo ednine je (zgoraj št. 8) se namreč v naslonskem nizu uvršča za dajalniško naslonsko obliko osebnega zaimka (zgoraj št. 5): rekel mi je, množinska oblika (zgoraj št. 3) pa pred njo: rekli so mu.

  Alenka Jelovšek (junij 2020)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.