×

Jezikovne izbire: »vavčer«, »vrednotnica«, »bon«
 • Vprašanje:

  Iz znanih razlogih se vsepovprek govori o vavčerjih. Pojavljata se tudi vrednotnica, bon. Osebno mi je vrednotnica všeč in sprašujem, ali je ustrezna sopomenka, ki bi lahko prevladala nad (po mojem mnenju) zapisno nenavadnim vavčerjem?


  Odgovor:

  Iztočnico vavčer (z neprednostno dvojnico voucher) s terminološko oznako tur. (turizem) in pomenom 'dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, ki ga izda turistična agencija uporabniku' tako npr. lahko najdemo že v prvi izdaji SSKJ, kar kaže, da je bil leksem vavčer znotraj turistične stroke kot termin z navedenim pomenom razširjen in uveljavljen že najmanj l. 1991, ko je izšla zadnja knjiga (T–Ž). Pozneje je bilo opaženo, da se je izraz poleg terminološkega pomena dobil tudi širšega, zato je sledila dopolnitev v Sprotnem slovarju slovenskega jezika (2016–), in sicer kot 'potrdilo o vnaprejšnjem plačilu določene storitve' s podpomenom 'potrdilo o dodeljeni pomoči, sredstvih, zlasti državnih, ki jih je mogoče koristiti v vnaprej določene namene'. Raba izraza v slednjem pomenu se je pomembno razširila s turističnimi vavčerji, ki jih je prinesla koronakriza. (Ob tem je treba omeniti tudi, da Turistični terminološki slovar besede vavčer ali voucher ne pozna.)

  Izraz vavčer je sicer uveljavljen tudi znotraj prava, kjer je po Pravnem terminološkem slovarju (2018) 'listina, ki izvajalcu turističnih storitev nalaga, da gostu nudi storitve, navedene v tej listini' (s sopomenko turistična nakaznica).

  Beseda vrednotnica ima v SSKJ2 terminološko oznako fin. (finančništvo) in pomeni tudi 'listek z nominalno vrednostjo za plačilo storitev', kar je prekrivno s sicer nevtralnim pomenom izraza vavčer, predstavljenem v SSSJ. Hiter pregled po korpusu Gigafida 2.0 kaže, da se je tudi izraz vrednotnica najverjetneje determinologiziral in bo pri redakciji v eSSKJ skoraj gotovo brez oznake, morda s kakšno spremembo v razlagi (listek utegne zamenjati potrdilo) ter naveden kot sinonim vavčerju (in obratno). Čeprav gre v primeru turističnih vavčerjev za digitalno potrdilo in ne »listek«, se glede na zapisano zdi beseda vrednotnica primerna zamenjava za vavčer, saj se v jeziku ves čas pojavljajo novi pomenski prenosi in odtenki.

  Zanimivi besedi s sopomenskim potencialom za zamenjavo besede vavčer sta tudi:

  • bon ('dokument, ki daje imetniku pravico, da dobi denar ali blago') in
  • dobroimetje ('s predplačilom naložena sredstva, denar, ki so uporabniku na voljo za uporabo storitve').

  Tako je FURS uveljavil uradno poimenovanje turistični bon, medtem ko so mediji sprva uporabljali zlasti zvezo turistični vavčer.

  Nataša Gliha Komac, Urška Vranjek Ošlak (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.