×

Moška imena na -a: sklanjanje in tvorba pridevnika
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je moška imena dovoljeno sklanjati po moški in ženski sklanjatvi (npr: Miha, Mihe ali Miha, Mihi ali Mihu ...), ni pa pravilno Mihin, ampak le Mihov. Ali je morda pravilno oboje?


  Odgovor:

  Sistem knjižnega jezika dopušča sklanjanje samostalnikov moškega spola, ki se končajo na -a, po dveh sklanjatvah:

  • po prvi moški (tip korak),
  • po drugi moški (tip sluga), ki je enaka prvi ženski (tip lipa).

  Lahko bi rekli, da je druga moška sklanjatev redundantna, saj je enaka ženski, a vendarle imajo ti samostalniki kar nekaj posebnosti, saj se v dvojini in množini pogosto pojavljajo odkloni od začrtane sklanjatve. Na primer:

  Pri tvorbi svojilnega pridevnika se upošteva pravilo, da se za moško osebo tvori svojilni pridevnik z obrazilom -ov (MihaMihov) oz. -ev, če je preglašeno (Aljoša, m – Aljošev), obrazilo -in uporabljamo le za samostalnike ženskega spola (Petra – Petrin; Aljoša, ž – Aljošin).

  Helena Dobrovoljc (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.