×

Jezikovne izbire: »nepokreten« ali »negiben«
 • Vprašanje:

  Je pri označevanju stanovalcev domov starejših ustrezen izraz nepokretni ali bi bilo bolje reči negibni?


  Odgovor:

  Izraz nepokreten je bil v slovenski jezikoslovni preteklosti kot hrvatizem oz. srbizem normativno odsvetovan, saj ga povezujemo s hrvaščino in srbščino (nepokretan).
  V zvezah z neživim samostalnikom se je ta beseda skorajda povsem umaknila iz rabe in velja za zastarelo, nadomeščamo jo s pridevnikoma nepremičen, nepremakljiv, SP 2001 jo normativno odsvetuje.

  V zvezah, v katerih pridevnik nepokreten označujejo osebo, ki ne more hoditi in se premikati, pa je postala ustaljena, zato je ne moremo enakovredno nadomestiti z drugimi pridevniki. Tako jo prikazujeta tudi SSKJ in slovar Slovenskega pravopisa 2001. V pravopisu je sicer v tem pomenu predlagana tudi raba sopomenke negiben:

  SSKJ
  nèpokréten -tna -o prid. (ȅ-ẹ̄)

  1. zastar. nepremičen, nepremakljiv: nepokretni del vrat
  2. ki se ne more premikati, hoditi: v domu je precej nepokretnih oskrbovancev

  SP 2001
  nèpokréten -tna -o (ȅẹ́; ȅẹ̑) žarg. Bolnik je ~ negiben
  nèpokrétni -a -o (ȅẹ́; ȅẹ̑) ~ del vrat → nepremični, negibljivi; žarg. ~ bolnik negibni, nepremični

  Raba pridevnika nepokreten se je, kot razkriva pregled rabe v korpusu Gigafida 2.0, uveljavila zlasti v zvezah s samostalniki bolnik, oskrbovanec, stanovalec, invalid ..., medtem ko je pridevnik negiben v sodobni slovenščini rabljen v zvezah s samostalniki telo, truplo, moški in očitno označuje najpogosteje pomen – 'ki ne kaže znakov življenja'.

  Tudi zato je presenetljivo, da so se v Slovenskem medicinskem slovarju odločili, da namesto pridevnika nepokreten svetujejo rabo pridevnika nepomičen (nepomični bolnik), kar ne ustreza dejanski rabi, ne žargonski ne strokovni, isto sopomenko pa navajajo v srbskem Wikislovarju:

  nepokretan: sinonimi: nepomičan, nepokretljiv, imobilan fig. ukopan fig., paralizovan fig.

  Če povzamem:
  V sodobni slovenščini je pridevnik nepokreten torej nezaznamovan, tudi normativno nevtralen, in ga brez zadržkov uporabljamo za označevanje oseb, ki ne morejo hoditi oziroma se premikati. V tem kontekstu je tudi primernejši od pridevnika negiben.

  Helena Dobrovoljc (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.