×

Izgovor nezvenečega nezvočnika »g« na koncu besede
 • Vprašanje:

  Zanima me pri izgovorjavi besede verzolog, kako se izgovori pravilno ta zadnji g, kot g ali kot k?


  Odgovor:

  Beseda verzolog se konča na zveneči nezvočnik g. V slovenščini izgovarjamo zveneče nezvočnike (b, d, g, z, ž) v položaju na koncu besede na naslednje načine:

  • kadar jih izgovorimo izolirano, torej brez povezave z naslednjo besedo v stavku, jih izgovarjamo nezveneče (torej kot p, t, k, s, š) – verzolog [verzolók];
  • kadar jih v govoru povežemo z naslednjo besedo v stavku, ki se začne na nezveneči nezvočnik (p, t, k, s, š), jih izgovorimo nezveneče (tudi v položaju znotraj besede) – verzolog poje [verzolók pôje];
  • kadar jih v govoru povežemo z naslednjo besedo v stavku, ki se začne na zveneči nezvočnik (b, d, g, z, ž), jih izgovorimo zveneče (tudi v položaju znotraj besede) – verzolog diha [verzológ díha].

  Zveneči nezvočniki na koncu besede se v slovenščini pišejo tako, kot jih izgovorimo pred samoglasnikom: če besedo verzolog [verzolók] sklanjamo, se v rodilniku zaradi končnice -a zapiše verzologa in izgovori [verzológa].

  Več o glasovni vrednosti črk lahko preberete v Pravilih SP 2001, člen 1069.

  Urška Vranjek Ošlak (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.