×

Zaporedje imena in priimka
 • Vprašanje:

  Zanima me, če v besedilu lahko zapišemo ime osebe najprej s priimkom in nato imenom ali je slovnično edino pravilen zapis, kjer najprej napišemo ime in nato priimek?

  Primer:

  Na tekmovanju je sodeloval tudi Novak Peter.

  Na tekmovanju je sodeloval tudi Peter Novak.


  Odgovor:

  Dobra praksa v slovenščini in domala vseh evropskih jezikih, izjema je madžarščina, je navajanje rojstnega imena in priimka v tem vrstnem redu. Obrnjeni vrstni red izhaja iz uradniške in vojaške rabe, kjer so (bile) osebne kartoteke zložene po abecednem vrstnem redu priimkov, v besedilu pa je slogovno slabo.

  Navajanje v vrstnem redu priimek in ime je tudi v nasprotju s pravopisnim pravilom (SP 2001) v členu 41, ki pravi takole: »Pri dvodelnih imenih je pravilno zaporedje ime – priimek (Ivan Tavčar); v abecednih seznamih pišemo včasih priimek pred imenom, najbolje z vejico: Pipan, Marko

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (marec 2014)