×

Ujemanje in zveza »dobrega pol milijona«
 • Vprašanje:

  Kako je prav: dobrega/dobrih pol milijona evrov?


  Odgovor:

  Zveza milijon evrov je zveza dveh samostalnikov, ki imata različni vlogi: milijon je količinski izraz, evro pa enota. V zvezi s samostalnikom milijon (pa tudi s tisoč, milijarda in z navadnimi števniki, višjimi od štiri) je enota evro v rodilniku in skladenjsko v vlogi desnega rodilniškega prilastka (milijon evrov, tisoč evrov, pet evrov).

  Če pred količinski izraz zveze milijon evrov dodamo izraz pol, ki ga slovensko jezikoslovje po eni strani uvršča med merne prislove (SSKJ, SP 2001), po drugi pa govori o nesklonljivih oziroma ničto sklonljivih samostalnikih srednjega spola s količinskim pomenom (sinonimni slovar), ta (podobno kot nedoločni števnik) vpliva na rodilniški sklon samostalnika milijon. V nizu pol milijona evrov na rodilniški sklon desnega prilastka vpliva prav izraz pol, ki ne vpliva le na elemente desno, temveč tudi na morebitne pridevniške prvine.

  Če količinski izraz razširimo s pridevniškima izrazoma dober ali slab, ki sta v vlogi levega ujemalnega prilastka, se ujemata s količinskim izrazom pol in sta zato v rodilniku ednine:

  • Za nepremičnino odštejemo dobrega pol milijona evrov.
   Za nepremičnino odštejemo dober milijon evrov.

  • pogodba, vredna slabega pol milijona evrov
   pogodba, vredna slab milijon evrov

  Primer take rabe je tudi v SSKJ, geslo dober:

  SSKJ
  dober [...]
  z izrazom količine ki nekoliko presega točno mero: dober meter visok steber; posoda drži dobrega pol litra; do mesta je dobro uro

  Pravilno je torej uporabiti edninsko rodilniško obliko: dobrega pol milijona evrov.

  Helena Dobrovoljc (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.