×

Razlika med obrazilom in končnico
 • Vprašanje:

  A mi lahko na naslednjem primeru objasnite kaj je koren besede, kaj je končnica in kaj priponsko obrazilo? (agent, asistent)
  A je agen (koren)-t (končnica), agent-a (priponsko obrazilo)?
  Kako, da vem pri moškem samostalniku kaj je končnica?


  Odgovor:

  Priponska, predponska in medponska obrazila dodajamo podstavi takrat, ko tvorimo nove besede, npr.:

  • asistent > asistentski (priponsko obrazilo),
  • častnik > podčastnik (predponsko obrazilo),
  • bel in glav(a) > beloglav (medponsko obrazilo).

  V samostalnikih agent, asistent je -ent naglašeno priponsko obrazilo moškega spola, ki ima pomen vršilca dejanja. Podstavi sta v tem primeru ag- in asis-. Nabor vseh priponskih obrazil moškega spola iz slovarja Slovenskega pravopisa 2001 najdete na naslednji povezavi: Priponska obrazila moškega spola.

  Končnice uporabljamo pri sklanjanju, kjer besedo ločimo na osnovo (nespremenljivi del) in končnico. Osnovi sta v vašem primeru agent in asistent, ki jima dodajamo v ednini končnice -a (rod. ed.), -u (daj. in mest. ed.) in -om (or. ed.): agenta, agentu, agentom.

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.