×

Sklanjanje imena »Gameljne«
 • Vprašanje:

  Pišem vam iz vasi Zgornje Gameljne, kjer se je vnela zanimiva debata glede sklanjanje besede Gameljne. Domačini vztrajajo na "iz Gamelj", priseljenci poudarjamo, da Word popravi to na "iz Gameljn".

  Ali lahko rešite to debato in nam napišete vse sklone besede "Gameljne"?

  Jaz sumim, da bi bil mogoče zadnji "n" v "iz Gameljn" tihi. Če je to res, bi prosila še za izgovorjavo napisanih sklonov.


  Odgovor:

  Ime Gameljne je danes množinski samostalnik ženskega spola, rodilniška končnica je zato ničta, celotna paradigma pa se glasi:

  Gameljne [gáməljne]
  Gameljn [gáməljn]
  Gameljnam [gáməljnam]
  Gameljne [gáməljne]
  Gameljnah [gáməljnah]
  Gameljnami [gáməljnami]

  Tako paradigmo prikazuje tudi pravopisni slovar v zadnjem pravopisu (SP 2001):

  SP 2001
  Gámeljne -eljn [mə] ž mn., zem. i. (á ȃ; ȃ) v ~ah
  gámeljski -a -o [mə] (á)
  Gámeljčan -a [mə] m, preb. i. (á)
  Gámeljčanka -e [mə] ž, preb. i. (á)

  K temu je treba dodati še prebivalski imeni Gámeljc -a [mə] za moškega in Gámeljka -e [mə] za žensko, ki sta lokalno v rabi predvsem za prebivalce Gameljn, ki niso priseljenci.

  Ime je nastalo iz *Gamljine, tj. množinske oblike od *Gamljina, ta pa po poenobesedenju iz *Gamlja vas s prvotnim pomenom "Gamova vas". Soglasnik n je torej del pripone, prav tako priponski i pa je zaradi nenaglašenosti v narečju izpadel (kakor je izpadel npr. v besedi pal(i)ca). Skupina zvočnikov lj (narečno l) in n se je narečno na koncu besede poenostavila v l, zato se rodilnik v lokalnem govoru glasi iz (Zgornjih) Gamelj. Ker take poenostavitve za knjižni jezik niso sprejemljive, velja, da moramo v knjižnem jeziku tudi rodilniško obliko pisati in izgovarjati s končnim -n.

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.