×

Nov glagol v slovenščini: »odmestiti«
 • Vprašanje:

  V naslovu omenjen glagol sem opazil pri dejavnosti, kjer si na mobilne naprave namestiš (naložiš) aplikacije. Ko je aplikacija nameščena, pa imaš možnost, da jo tudi odmestiš.

  V Slovarju slovenskega knjižnega jezika tega glagola ni.

  Kako je s tem glagolom? Ali je sploh ustrezen oziroma pravilen?


  Odgovor:

  Glagol odmestiti je razmeroma nov in bi ga zagotovo lahko opredelili kot del novejšega besedja oz. neologizem.
  Ne pojavlja se ne v osrednjem besedilnem korpusu slovenščine Gigafida 2.0 niti ne v korpusu besedil družbenih omrežij Janes. Celo v korpusu spletnih besedil slWac sta zadetka le 2.

  Nekaj več zadetkov je mogoče najti na spletu, in sicer predvsem v besedilih za računalniško podporo/pomoč, pa tudi v DIS – slovarčku računalniških izrazov, in sicer kot slovenski ustreznik za angleški uninstall. Za ta pomen je trenutno prevladujoč glagol odstraniti.

  Glede na slovenske besedotvorne zakonitosti je beseda odmestiti tvorjena ustrezno: glagolska sestavljenka s predponskim obrazilom od- v pomenu 'stran' na osnovo mest-. Sam glagol *mestiti sicer ne obstaja, obstaja pa sestavljenka namestiti, ki ji v tvorbenem vzorcu sledi odmestiti.
  Nekaj glagolskih sestavljenk s podobnim pomenom 'stran ~ ne več' najdemo v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, npr. odljubíti se : odljubljati se, odslediti. Zadnji je slovenski ustreznik za angleški unfollow, podobno kot odmestiti za uninstall.

  Po vsem povedanem odmestiti predstavlja kandidata za opis v Sprotnem slovarju slovenskega jezika; izbran bi lahko bil že za obdelavo in objavo v letošnjem drugem prirastku. Velja spodbuda, da besede, ki še niso opisane v nobenem od priročnikov na portalu Fran, kot uporabniki za opis predlagate sami kar na portalu. Izkazalo se je, da uporabniki novejše besedje (ali nove pomene) zaznavate zelo dobro, zato je vaš prispevek pri nastajanju Sprotnega slovarja slovenskega jezika neprecenljiv.

  Domen Krvina (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.