×

Pomen in vezljivost glagola »okrepiti«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko glagol okrepiti uporabimo tudi če krepimo nekaj slabega. Npr. Prehod v naslednji razred bi mu okrepil vse naprej naštete težave in otežil delo v šoli.


  Odgovor:

  Vaš občutek, da glagola okrepiti ne morete uporabiti, če gre za stopnjevanje nečesa slabega, je kar pravi, saj je pomen glagola okrepiti naslednji: »narediti kaj (bolj) sposobno prenašati obremenitve, negativne okoliščine« (Sinonimni slovar slovenskega jezika, 2018). (Razlaga je podrobnejša kot v SSKJ, kjer je zapisan prvi pomen kot »narediti kaj (bolj) krepko, močno«, saj nakazuje na sposobnost premagovanja nenaklonjenih razmer.)
  Okrepimo lahko samozavest, mišice, položaj ... pa tudi nadzor, varnostne ukrepe ... torej se veže tudi s samostalniki, katerih okrepitev imajo lahko negativne posledice, vendar sami po sebi niso neugodni.

  Vendar pa je v povedi Prehod v naslednji razred bi mu okrepil vse naprej naštete težave in otežil delo v šoli še ena zadrega, ki nas odvrača od glagola okrepiti, in sicer zaimek mu. Bolje bi bilo poved preoblikovati, npr.:

  • Prehod v naslednji razred bi povečal v nadaljevanju naštete težave in otežil delo v šoli
  • Prehod v naslednji razred bi oz. stopnjeval (morda tudi zaostril) njegove težave in otežil delo v šoli.

  Helena Dobrovoljc (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.