×

Izvor imena: maček »Muri«
 • Vprašanje:

  Zanimalo me je, ali je znano, od kod je Kajetan Kovič dobil navdih za ime mačka Murija, ter ali je povezano s Hoffmannovim mačkom Murrom.


  Odgovor:

  Pesnik Kajetan Kovič je bil velik ljubitelj mačk. Njegova muca Monika, ki si je pri njem ustvarila dom in se obilno razmnožila, ni imela nobenega črnega potomca, zato nobenemu pesnikovemu mačku ni bilo ime Muri. Razen tistemu v pravljici, ki (v ilustracijah Jelke Reichman) seveda je črn. Živalsko ime Muri v slovenščini namreč označuje le črno žival, že v 19. stoletju črnega vola, mačka ali psa, kar je razumljivo, saj je ime tvorjeno iz danes pozabljenega, a pred sto in več leti še živega pridevnika mur, ki je pomenil ‛črn’. Tvorjenka iz istega pridevnika je še poimenovanje črnega travniškega hrošča muren. V lastnih imenih ga mdr. najdemo v priimku Murko, ki je tvorjen tako, kot so iz pripadajočih pridevnikov tvorjeni priimki Zelenko, Belko in Črnko.
  Pomisel, da bi na ime mačka Murija vplival Hoffmannov maček Murr iz njegovega nedokončanega satiričnega romana, ni verjetna, saj gre za lik iz popolnoma drugačnega literarnega žanra in s čisto drugačnim značajem, ki je tudi pomensko motiviran drugače, namreč po nemškem glagolu murren, ki pomeni ‛gordnjati’. Ni namreč videti razloga, zakaj bi se naš pesnik zgledoval po vsebinsko neustreznem tujem imenu, če je imel pri roki priljubljeno domače ime Muri, ki so ga poznali vsi in ki je s svojo domačnostjo pripomogel k ponarodelosti pravljice.

  Marko Snoj (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.