×

Imena ruskih mest in dvojni soglasniki: »Toljati«
 • Vprašanje:

  Ali obstaja seznam standardiziranih imen tujih mest v slovenščini? Naprimer, Toljati ali transliterirano iz cirilice Toljatti, naj ne bi podvajali? Zanimajo ruska, ukrajinska mesta in t.n., bivša Sovjetska zveza.


  Odgovor:

  V slovenščini se imena tujih mest puščajo nepodomačena, če pa jih prečrkujemo iz ciriličnih pisav, jih zapišemo tako, kot jih izgovorimo.

  Popolnega seznama tako podomačenih mest ni mogoče dobiti, imamo pa nekaj delnih seznamov, do katerih vas vodijo povezave, npr.:
  1. Seznam oz. Slovar slovenskih eksonimov na portalu Termania
  2. Izpis ruskih zemljepisnih imen iz Slovenskega pravopisa 2001 na portalu Fran
  3. Seznam ruskih mest, ki jih najdete na slovenski Wikipediji, ni jezikoslovno pregledan in ne standardiziran.

  Pravopisni problem mesta Toljati, ki je tudi na Wikipediji, v drugih naštetih virih pa ga ni, je zanimiv in kot mnogokrat povezan s trkom dveh kultur. Rusi so mesto Stavropol leta 1964 preimenovali v Толья́тти (Toljatti) v čast italijanskemu komunistu Palmiru Togliattiju.
  Vendar se v različnih jezikih sveta zdaj piše mesto v skladu z izgovorjavo: angl. Tolyatti, nem. Toljatti, hkrati pa se opozarja tudi na dvojnično možnost Togliatti.

  Zakaj t v slovenskem imenu Toljati ni podvojen?
  Ker v slovenščini izgovorimo le en t [toljáti], rusko [taljáti], dva enaka soglasnika izjemoma v občnih besedah na morfemskih mejah, npr. oddih, brezzobi tiger ... Za ruska imena velja pravilo Slovenskega pravopisa 2001 v členu 1113, da ohranjamo le podvojene samoglasnike, ne pa soglasnikov. Izjema so podvojitve v priimkih. Vendar se raba nagiba k enojim soglasnikom: Spasski (94 pojavitev v Gigafidi 2.0) nasproti Spaski (198 pojavitev).

  Akanje
  Opozorimo še, da ruske »samoglasnike nasploh izgovarjamo tako, kakor jih pišemo« (SP 2001, člen 1113), zato tudi ne akamo: po zgledu Москва [maskvá] – Móskva, tudi Толья́тти [taljáti] – Toljáti.

  Helena Dobrovoljc (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.