×

Datum v uradnih dopisih
 • Vprašanje:

  Zanima me, kje je pravilno vpisati kraj in datum v uradnem dopisu, če imamo pri sporočevalcu več podatkov kot samo naslov. Ga je treba zapisati k poštni številki in kraju ali k zadnjemu navedenemu podatku? Je morda pravilno oboje?

  Navajam primer:

  Peter Novak
  Cankarjeva ulica 5
  1000 Ljubljana
  040 333 555
  peter.novak@gmail.com


  Odgovor:

  Po pregledu različnih izdaj (spletnih in knjižnih, npr. Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo) navodil za pisanje dopisov lahko povzamemo, da se podatek o kraju in datumu priprave dopisa zapiše zgoraj desno, in sicer ali (1) v isto vrstico kot zadnji navedeni podatek pošiljatelja (v tem primeru e-naslov) ali pa (2) vrstico nižje (torej v naslednjo vrstico, v tem primeru pod e-naslov). Drugo različico je v sodobnih urejevalnikih besedil lažje doseči (preprosto z desno poravnavo), saj ti niso preveč naklonjeni temu, da bi (z enostavnim postopkom) del besedila v isti vrstici lahko poravnali levo, del pa desno. Prvo možnost tako dobimo npr. z uporabo tabulatorjev ali nevidne tabele.

  Peter Novak
  Cankarjeva ulica 5
  1000 Ljubljana
  040 333 555
  peter.novak@gmail.com

  18. 8. 2020

  Urška Vranjek Ošlak (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.