×

Vrinjen stavek ali ne?
 • Vprašanje:

  Ali gre v naslednjem primeru za vrinjeni stavek, zaradi česar bi morala biti pred besedno zvezo »v skladu« vejica, ali ne?

  • V zvezi z dokumenti smo prosilcu, v skladu s petim odstavkom 6. člena zakona, posredovali napotilo ...


  Odgovor:

  V vašem primeru vejice niso potrebne, so pa mogoče. Če jih zapišete, naredite iz dela besedila med njimi t. i. izpostavo. Ta nastane kot posledica hotene odločitve avtorja, da del besedila izpostavi in ga s tem bodisi poudari bodisi nakaže, da je vsebinsko manj bistven. Ne gre torej za skladenjske razloge, zaradi katerih bi morali postaviti vejice, kakor je pri »pravem« vrinjenem stavku.

  Razen vejic lahko za označitev izpostavljenega dela uporabite tudi pomišljaje, ki besedilo navadno poudarijo, ali oklepaje, ki nakažejo, da gre zgolj za dodano informacijo. Torej bi vašo poved lahko zapisali:

  • V zvezi z dokumenti smo prosilcu, v skladu s petim odstavkom 6. člena zakona, posredovali napotilo ...
  • V zvezi z dokumenti smo prosilcu – v skladu s petim odstavkom 6. člena zakona – posredovali napotilo ...
  • V zvezi z dokumenti smo prosilcu (v skladu s petim odstavkom 6. člena zakona) posredovali napotilo ...

  Lahko pa poved seveda napišete brez vsakršnih ločil. V tem primeru je sklic na konkretni odstavek konkretnega zakona bistvena sestavina vsebine povedi, ki ni niti poudarjena niti ni vsebinsko manj pomembna:

  • V zvezi z dokumenti smo prosilcu v skladu s petim odstavkom 6. člena zakona posredovali napotilo ...

  Tina Lengar Verovnik (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.