×

Vejica in polstavčni prilastek (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v tem primeru potrebna vejica?

  • Iz dobljene koncentracije smo preračunali volumen(,) potreben za pripravo nove celične suspenzije.


  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, gre za t. i. polstavčni prilastek, o katerem smo že večkrat pisali (sorodne in bolj poglobljene odgovore si lahko preberete na povezavi). Vedno ga uvaja vejica:

  • Iz dobljene koncentracije smo preračunali volumen, potreben za pripravo nove celične suspenzije.

  Vejica v tem primeru uvaja zgradbo, katere jedro je deležnik ali pravi pridevnik, značilna zanjo pa je pretvorba v levi prilastek. Prikazano na vašem primeru:

  • volumen, potreben za pripravo nove celične suspenzije --> za pripravo nove celične suspenzije potreben volumen

  Za silo si lahko pomagamo tudi s pretvorbo v stavčni prilastek oz. ki-stavek:

  • Iz dobljene koncentracije smo preračunali volumen, potreben za pripravo nove celične suspenzije. --> Iz dobljene koncentracije smo preračunali volumen, ki je potreben za pripravo nove celične suspenzije.

  Tina Lengar Verovnik (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.