×

Kako se pravilno naglasi samostalnik »hodnik«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno naglasi samostalnik hodnik v besedni zvezi na hodniku? Ali je poudarek na o-ju ali na i-ju?


  Odgovor:

  Naglasno mesto na priponskem obrazilu (hodník) je starejše, kar izkazujeta tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis 2001 na slovarskem portalu Fran. Najnovejše raziskave nakazujejo, da je v sodobni rabi vse pogostejši naglas na prvem besednem zlogu (hódnik). Mlajša naglasna različica je lahko nastala pod vplivom naglasa sedanjiških oblik glagola hoditi, ki so prav tako naglašene na prvem zlogu (hódim, hódiš, hódi ...). V pomenu 'grobo, ročno tkano platno' je beseda poznala naglasno dvojnico že v času nastajanja prve izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika.
  V sodobni knjižni izreki sta torej sprejemljivi obe izgovorni možnosti, pri čemer se kot progresivna kaže različica z naglasom na prvem besednem zlogu. Podoben akcentološki pojav kažejo denimo tudi samostalniki kresnik, gornik, ujetnik, oglasnik.

  Tanja Mirtič (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.