×

Ali lahko vejica nadomesti veznik »ali«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, če lahko vejica nadomesti veznik ali, kot npr. v naslednjih primerih:

  • Rezance lahko dobiš s piščancem, govedino ali tofujem.

  • Rezance lahko dobiš s piščancem ali govedino ali tofujem.

  • Rezanci vsebujejo zelenjavo, arašide in piščanca, govedino ali tofu.

  • Rezanci vsebujejo zelenjavo, arašide in ali piščanca ali govedino ali tofu.

  Je ali pred vsako alternativo res potreben?


  Odgovor:

  Pri prvih dveh primerih je najmanj zadnji ali nujen, če želimo izpostaviti, da je razmerje ločno: torej da jed vsebuje le eno od sestavin. Če bi namesto ali postavili samo vejice, bi najverjetneje sklepali, da gre za naštevalnost (dodajanje drugih sestavin prvi), čeprav možnost ločne interpretacije (le vsaka posamezna od sestavin) ni povsem izključena.
  Da se nezadnji ali pri naštevanju posameznih med seboj ločenih izborov pogosto opušča, kaže tudi raba v korpusu Gigafida.

  V predzadnji povedi in povezuje vsaj arašide in piščanca v enotno celoto, glede ostalih pa velja, da sta najmanj zadnji dve, povezani z ali, zamenljivi – glede na zgoraj povedano (ali kot kazalec ločnosti le na koncu niza) so lahko medsebojno zamenljive tudi vse sestavine, pri čemer sestavini, povezani z in, tvorita celoto.
  Poleg tega bi z in na koncu niza celoto lahko tvorile tudi sestavine zelenjava, arašidi in piščanec, govedina ali tofu (ali medsebojno vse tri enote, prva iz treh delov) pa bi bile zamenljive. Še bolj je alternativnost med zadnjima sestavinama z ali pred obema poudarjena v zadnji povedi (pri in ali pa ni jasno, ali gre za zapis in/ali).

  Natančen pomen povedi je torej vsaj do neke mere odvisen od interpretacije. Pri tem veznik pred vsako enoto (na vsakem mestu med enotami) možnost dvojnosti pri interpretaciji zmanjšuje, ker pomen precizira, čeprav taka raba jezikovno ni najbolj ekonomična. Nasprotno njegova vmesna odsotnost (in prisotnost le na koncu niza) možnost različnih interpretacij povečuje: razmerja med sestavinami so izražena manj precizno, je pa večja jezikovna ekonomičnost.

  Dejan Gabrovšek, Domen Krvina (avgust 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.